בתקשורת

"מונופול בארוחת הערב", אסף צימרינג (כאן)

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת טיוטת מחקר העוסק במתודולוגיה להגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש

שדרוג כפוי? כיצד מושפעת רווחת הצרכנים משיפורים טכנולוגיים, Microeconomic Insights

מחקר: מה גרם לקוקה קולה לחתוך 20 אחוז ממחיריה בברזיל, Ynet

חדש מפני ישן? Oxford University Press's OUPblog

המעמד הבינוני החדש עלול לפסוח על מותגים בין לאומיים, Wall Street Journal ,Ideas Market Blog

לעדכונים שוטפים: עקבו בטוויטר כאן (או כאן, לעדכונים באנגלית בתכנים אקדמיים יותר)