קטגוריה: כללי

האם לחייב מונופולים לחשוף את רווחיהם?

אמש פורסם כי משרד הכלכלה שלח לחמש עשרה חברות בשוק המזון דרישה לחשוף נתונים אודות עלויות יצור ורווחיות. על פי הכתבה, דרישת הנתונים ציינה קוי מוצרים ספציפיים בהם החברות האמורות נהנות מנתח שוק נכבד, וכן צויין כי המטרה היא "לבחון את השפעת ריכוזיות זו על מחירי המוצרים המשווקים על ידכם ועל הרווחיות שלכם מאותם מוצרים".

מה טיבה של אותה בדיקה ולאלו צעדים מעשיים היא מבקשת להוביל? פרטים אלו לא נמסרו בכתבה ועל כן אמנע כאן מלחוות דעה על הצעד הקונקרטי הזה. במקום זאת אתייחס בצורה כללית יותר לשאלה: מה אנו עשויים ללמוד מעיון בספרים של מונופול, וכיצד הדבר עשוי לתרום למלחמה ביוקר המחיה?

הבלוג הזה הוא קצת כמו איקאה: נכנסתם כדי לקנות אהיל, ומצאתם את עצמכם משוטטים בנתיב שהוגדר עבורכם על ידי השלטונות. בסיומו תקבלו את האהיל שלכם, אבל רק אחרי שתכירו טוב יותר את הספרות שמאפשרת לייצר את האהיל. השלטונות נאורים ושומרים על הנתיב קצר ותכליתי ככל הניתן.

מבנה, התנהגות, ביצועים. הרעיון של בחינת הקשר בין ריכוזיות לשיעור רווחיות הנזכר במכתב של משרד הכלכלה מתכתב עם ספרות כלכלית ותיקה המכונה Structure-Conduct-Performance. למי שרוצה להכיר יותר את הספרות הזו ואת הסיבות שבעטיין גוועה בשנות השבעים של המאה הקודמת מומלץ לקרוא את הפרק הקלאסי של ריצ'רד שמלנסי בנושא. אני מלמד חטיבה קטנה בנושא בקורס שלי במבנה שווקים למוסמך.

הרעיון הבסיסי מאחרי הספרות הזו נשמע פשוט: לבחון את הקשר האמפירי הסיבתי המוביל מריכוזיות לרווחיות. לכאורה מדובר בסיפור פשוט: האם אין זה ברור שענף ריכוזי יותר יהיה גם רווחי יותר? ריכוזיות גבוהה משמעה שהספקים הגדולים נהנים מנתח שוק דומיננטי וחשופים לתחרות נמוכה. בתנאים אלו נצפה שיוכלו לגבות מחירים גבוהים ולהינות משולי רווח נאים.

טריוויאלי ככל שזה ישמע, זה לא מה שהספרות הזו מצאה. למעשה, היא בעיקר מצאה הרבה רעש. במשך כשלושה עשורים פורסמו מאות מאמרים שבחנו אמפירית את ההשפעה של רמת הריכוזיות על רמת הרווחיות ומצאו שהוא חלש ולא עקבי. שמלנסי מתאר את הסיבות לכשלונה של הספרות הזו בפירוט רב. למטרותינו כאן די להתמקד בשתי נקודות בלבד.

מדידה. שולי הרווח מבטאים את הפער בין המחיר ליחידה לבין העלות הכלכלית הכרוכה ביצור היחידה הזו. אם מכרתי יחידת מוצר בשישה שקלים והעלות ליצור היחידה הינה ארבעה שקלים, הרווח ליחידה הינו שני שקלים, ושולי הרווח מהווים 33 אחוזים מהמחיר. פשוט למדי. אך מה אני צפוי לראות בספרים של החברה? ובכן, כל דבר פרט לנתון הזה.

סביר להניח שנצליח לחלץ מהחברה נתון לגבי המחיר בו הוא מוכרת את המוצר. נוכל למשל לבקש ממנה לדווח לנו את סך המכירות ואת הפדיון הכולל. אם נמכרו מאה יחידות תמורת שש מאות שקלים, נוכל להסיק שהמחיר הממוצע ליחידה היה שישה שקלים. גם אם הממוצע הזה מסתיר הרבה שונות על פני עסקאות שונות שנעשו בהנחות שונות, אפשר לחיות עם זה. אבל כדי לדבר על שולי רווח אני צריך גם לדעת כמה עלה לי לייצר את היחידה, וזה כבר משהו שהרבה יותר קשה לחלץ.

בספרי החברה נמצא דיווח על הוצאות ששולמו בפועל: שכר עבודה, הוצאות על חומרי גלם, פרסום וכו'. מאחר ומרבית החברות מייצרות מגוון מוצרים, לרוב יהיה לנו קשה לדעת איזה חלק מההוצאות הללו לייחס לכל מוצר. איזה חלק מהוצאות האבטחה של המפעל יש לייחס למוצרים שונים המיוצרים בו?

גם אם נניח שלפנינו מקרה פשוט במיוחד בו החברה מייצרת מוצר אחד בלבד, לא תמו תלאותינו. העלויות המדווחות הינן חשבונאיות, אך לשם בחינת הקשר בין ריכוזיות לרווחיות אנו זקוקים לעלות הכלכלית המשקפת את האלטרנטיבה: משבחרתי לנצל את המשאבים שלי כדי לייצר יחידה נוספת של חטיף, ויתרתי על שימושים חליפיים לאותם משאבים, החל מיצור של מוצרים אחרים ועד להשקעת ההון בתמורה לתשואה כזו או אחרת. ניתוח כלכלי מחייב לאמוד את העלות הכלכלית-אלטרנטיבית הזו, אך היא לא מופיעה בספרים.

אם זה לא מספיק, שולי הרווח הרלבנטיים לניתוח כלכלי מבטאים את הפער בין המחיר לבין העלות השולית, קרי, העלות הכרוכה ביצור היחידה האחרונה שמכרנו. בתחרות משוכללת שולי הרווח הם אפס: המחיר משתווה לעלות השולית. בהנתן כח שוק המתבטא בריכוזיות, שולי הרווח יהיו חיוביים וישקפו את החלופות העומדות לרשות הצרכנים (בפרט, שולי הרווח של מונופול הינם ההופכי של גמישות הביקוש מולה הוא ניצב). אך בספרים נוכל לכל היותר ללמוד על העלות הממוצעת על ידי חלוקת סעיפי ההוצאה הכוללים במספר היחידות שיוצרו.

בספרות המבנה-התנהגות-ביצועים הבעיות הללו הוחרפו במידה ניכרת מאחר והנתונים לא הגיעו ברמת החברה הבודדת אלא ברמה של ענף שלם, והניסיון למדוד את הקשר בין ריכוזיות לרווחיות בוצע במדגם של ענפי התעשיה השונים. לפיכך, זה אולי לא מפתיע שלאחר שלושים שנה באו חכמים ואמרו: רעש, רק רעש מצאנו פה. לזאת ניתן להוסיף בעיות רבות במדידת הריכוזיות עצמה עליהן כתבתי בעבר.

סיבתיות כוזבת. בעיה עוד יותר קשה של הספרות הזו היתה שעצם הרעיון של מדידת קשר סיבתי מריכוזיות לרווחיות הינו לקוי במידה רבה. לכאורה, מבנה השוק (קרי, נתחי השוק של החברות השונות) נקבע על ידי גורם חיצוני כלשהו, ואז מבנה השוק בתורו קובע את רמת המחירים והרווחיות. אך זהו תאור לא נכון: נתחי השוק, המחירים והרווח נקבעים כולם ביחד. זעזועים חיצוניים בביקוש הצרכנים, בטכנולוגיית היצור או במחירי התשומות משפיעים גם על הריכוזיות וגם על הרווחיות. לכן מתיחת החץ הסיבתי מריכוזיות לרווחיות הינה בעייתית מאוד גם מבחינה תאורטית וגם מבחינה מעשית-אקונומטרית.

כתוצאה מאתגרים אלו הספרות האמפירית במבנה שווקים מצאה אלטרנטיבות מתודולוגיות להסתמכות ישירה על נתונים חשבונאיים. על זה נספר ביום אחר.

בחזרה לשדה המדיניות. עם כל הכבוד לאתגר האינטלקטואלי של מדידת הקשר בין ריכוזיות לרווחיות, יש לנו סיר לחץ של יוקר מחיה על הכיריים, והרעיון לחייב מונופולים לחשוף את הרווחיות שלהם עולה שוב ושוב בהקשרים שונים. העיתונאי שלמה טייטלבאום פרסם אשתקד טור מעניין ב"כלכליסט" שהציג את התזה המרכזית מאחורי הרעיון שמתן פומביות לשיעורי הרווח של מונופולים יוכל לסייע בהפחתת יוקר המחיה. הטור מציין בין היתר כי זו היתה אחת ההמלצות של ועדת טרכטנברג שקמה על רקע המחאה החברתית ב-2011.

התזה גורסת כי פרסום הרווחיות נועד לספק שקיפות שתפצה על העדר רסן תחרותי בשווקים מונופוליסטיים. לחץ ציבורי הוכח מספר פעמים כאפקטיבי כאשר חברות גדולות שהודיעו על העלאת מחירים חזרו בהן. בשדה התקשורתי חברות נוהגות להסביר את עליית המחירים ככורח הנובע מעליית מחירי התשומות. הן נהנות מפער אינפורמציה ביחס לציבור שכן הנתונים אודות העלויות והרווחיות האמיתית אינם גלויים.

בעוד שחברות ציבוריות נסחרות בבורסה ומחוייבות לדווח למשקיעים אודות רווחיהן, מונופולים פרטיים אינם נדרשים לעשות זאת. במידה והרווחיות האמיתית תיחשף בצורה ברורה יותר בפני הציבור והעיתונות הכלכלית, יהיה קל יותר "לנקב חורים" בנראטיב מאחורי עליית המחירים ולהפוך את הלחץ הציבורי ליעיל יותר.

את התזה הזו ראוי לבחון דרך מספר פילטרים. ראשית, האם סביר שפרסום נתונים חשבונאיים מספרי החברות אכן יביא לשקיפות גדולה יותר? מחילת הארנב המתודולוגית בה טבלנו את בהונותינו לעיל עלולה לערער את בטחוננו בכך. המחשבה שנקבל נתונים שקופים וברורים לגבי שולי הרווח, גם אם הדבר יחוייב בחוק, נראית מעט נאיבית בעולם שבו כל חישוב כזה יערב אינספור הנחות ופרקטיקות חשבונאיות כאלו ואחרות.

בנוסף לכך עולה כאן באפנו ארומה של עקרון גודהארט הקובע שברגע שאנו מנסים לבסס מדיניות על נתון כזה או אחר, הדבר עלול לשנות את משמעותו של הנתון ולעקר אותו מתוכן. בואו נניח שהחברה עצמה יודעת, על אף הקושי המתודולוגי, מהו שיעור הרווחיות על כל מוצר שלה, ושחשיפת הנתון האמיתי הזה אכן תביא לריסון המחירים. הבעיה היא שמרגע שנחייב את החברה לחשוף את הנתון, היא תתחיל למדוד אותו בצורה שונה והוא יאבד את משמעותו המקורית.

דרגות החופש המתודולוגיות בחישוב יאפשרו למונופול להציג נתוני רווחיות שעלולים להיות שונים מאוד מאלו שהיה מחשב לולא חייבו אותו להציג אותם. אם אני צפוי לשיימינג וללחץ רגולטורי, תקשורתי ופוליטי על רקע רווחיות גבוהה, אדאג להסוות אותה על ידי שינוי בהנחות המשמשות לצורך החישוב. יתר על כן, אוכל לשנות לא רק את החישוב, אלא גם את האופן בו אני פועל. למשל, חברה פרטית יכולה לרכוש שירותים ומוצרים במחיר מופקע מחברה אחרת השייכת לבעל השליטה ללא צורך לדווח על כך לציבור. זו דרך להעביר את הרווחיות מכיס אחד לכיס אחר מבלי לוותר על שקל אחד, ומבלי לחשוף את הרווחיות האמיתית בצורה מלאה.

על רקע זה ניתן לפחות להכיר במגבלות הכח של השקיפות המקווה. בנוסף עלינו לזכור שמבנה השוק אינו גורם שנקבע חיצונית אלא הוא בפני עצמו תוצאה של השוק. מבנה שוק מונופוליסטי יכול לנבוע מכשל רגולטורי שיצר חסמי כניסה, או מחדשנות ומהשקעה שגרמה לצרכנים להתאהב במוצר כזה או אחר. התכלית של השקעה בטכנולוגיה, מיתוג ופרסום הוא החיפוש אחר תשואה ראויה להשקעה ובמילים פשוטות: רווח. האם אנו רוצים שחברות ישקיעו את מיטב מרצן בלהסתיר את הרווח הזה, או דווקא ביצירתו?

על רקע זה אני נוטה לייחס סיכוי נמוך לכך שחשיפת נתוני רווחיות תביא לשינוי המקווה ביוקר המחיה. אבל אם נחזור לכותרת של אמש, כלל לא ברור שמטרתו של משרד הכלכלה היא לתת פומביות לנתונים. על פי הכתבה, המשרד מעוניין לבחון את הנתונים האלה תוך התמקדות במקטעי שוק ריכוזיים. במקרה זה ההוכחה תהיה בפודינג: האם הבדיקה תוביל לצעדים שיביאו להקלה ביוקר המחיה, ומה צריכים להיות צעדים אלו.

טוב וראוי שהממשלה תקיים בדיקה של הסיבות ליוקר המחיה ולשם כך היא זקוקה לנתונים. שימוש אחד בנתונים הוא לצורך גיבוש חקיקה להגברת התחרות. כך למשל נחקק ב-2014 חוק קידום התחרות בענף המזון שניסח מחדש את המותר והאסור ביחסים בין הספקים הגדולים לבין הקמעונאים. בין היתר הוגבלה בחוק יכולתם של ספקים גדולים לעסוק בסידור המדף על מנת להפחית את יכולתם להצניע תחליפים זולים למותגים היקרים שלהם.

השבוע התבשרנו כי רשות התחרות הגיעה לסיכום עם ספקים גדולים בענף המזון לפיו יסגרו תיקי החקירה על הפרת סעיפים של חוק המזון בתמורה לתשלום קנסות, וללא הודאה באשמה מצד החברות. ההצדקה לסיכום נבעה מהחסכון במשאבים לרשות. עיקר הביקורת התמקדה בסכום הקנסות שנראה לרבים כצנוע.

בעיני הבעיה כאן היא אחרת. הגבלים עסקיים הם תחום ידע ופרדיגמה מקצועית המשלבת משפט וכלכלה. כאשר מנהלים חקירה עד לתומה מושקעים בה משאבים גדולים אך במסגרתה מתלבנת הסוגיה ונוצרת אינפורמציה. האינפורמציה הזו יכולה להקל על יצירת שיווי משקל טוב יותר שבו החברות והציבור כאחד מפתחים הבנה טובה יותר של דרישות החוק וחשיבותן.

אני לא מעריץ גדול של חוק המזון אבל זה נושא ליום אחר. אם החוק לא מוצלח, יש לשנות אותו או להסיר אותו מספר החוקים. אם הוא חשוב, יש לעמוד על קיומו ולאכוף אותו. זה כמובן לא אומר שאין ערך לפשרות ולחסכון בהתדיינות, אבל יש לקחת בחשבון גם את העלות: שחיקת המהות של החוקים בעיני הציבור והקהילה העסקית.

אחרי שדיברתי בעיקר על מה לא אפקטיבי בעיני, לא אצא ידי חובתי בלי להתייחס בקצרה לדרך הנכונה, בעיני, להתמודד עם יוקר המחיה בישראל העוברת דרך שני מסלולים עיקריים.

המסלול האחד צריך להיות מובל על ידי הממשלה על פי המודל האמריקני. תחת ממשל ביידן בצעה המועצה הלאומית לכלכלה בדיקה יסודית של בעיות תחרותיות בשווקים ונתנה להם מענה באמצעות צו נשיאותי הכולל 72 החלטות מעשיות להפחתת יוקר המחיה. במקבילה הישראלית המועצה תדרש להכין הוראות לביצוע למשרדי הממשלה והצעות חוק שתוגשנה לכנסת.

המסלול השני מתמקד באכיפת חוקי ההגבלים על ידי רשות התחרות. על הרשות להשקיע בכך את עיקר משאביה ולא לחסוך משאבים על אכיפה כדי להתפנות למשימות אחרות כגון כתיבת דו"חות ויעוץ לא מחייב לממשלה. הרשות היא היחידה המוסמכת לאכוף את חוקי ההגבלים ובכך ליצוק לתוכם תוכן. יש בה עובדות ועובדים מסורים ומקצועיים והיא עושה דברים חשובים רבים. אני מסתייג ממתקפות בוטות כנגדה שנשמעות מעת לעת. אך יש לחזק ולמקד אותה על מנת שתוכל לעשות את מה שרק היא מוסמכת לעשות.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-22.5.2023, ב' בסיוון התשפ"ג. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2023

האם ניתן למגר את האינפלציה באמצעות הפעלת לחץ על מונופולים?

כיצד מתמודדים באירופה עם האינפלציה? בכתבה ב"גלובס" בסוף השבוע האחרון סיפר אסף אוני על פנייתו של נשיא צרפת מקרון לרשתות השיווק הגדולות "לרסן את החמדנות ולהוריד מחירים כשאפשר." בהשראת פניה זו העליתי לטוויטר פניה נרגשת משלי בבקשה למענה על סקר: האם יש טעם לפנות אל ליבן של חברות גדולות כאמצעי אפקטיבי לריסון אינפלציה?

לפניה הנרגשת נענו שלושים ושלושה עוקבות ועוקבים נאמנים שתודתי נתונה להם. מתוכם, נרשם רוב קל לאלו שסברו כי אין טעם בפניות מהסוג שיזם מקרון. באופן אישי אני נוטה להסכים כי פניות מסוג זה אינן יכולות להוות אסטרטגיה רצינית להתמודדות עם אינפלציה. יחד עם זאת, איני משוכנע שהן חסרות טעם לחלוטין.

כדי להבין מדוע נחזור לרגע ל-2021, שנה שתחילתה בחגיגה של הנפקות והתנפלות על כל דבר שנחזה להיות נכס בדרכו לירח, וסופה בחמרמורת אינפלציונית מתמשכת. ראשית חווינו שלב הכחשה בו טענו רבים וטובים כי האינפלציה אינה אלא תופעה זמנית הנובעת מקשיים בצד ההיצע. הציבור שיצא מן הסגרים רוצה לצרוך הרבה מהכל, ושרשראות האספקה ודאי יתאימו עצמן בקרוב לרמות הביקוש הללו. אחרי הכל, זו המאה ה-21, ויש לנו כלכלה גלובלית, מפלצות לוגיסטיות כמו אמזון והמון טכנולוגיה שודאי תסדר הכל בכמה לחיצות כפתור.

בשלב ב' התפכח הבנק המרכזי האמריקאי מנראטיב האינפלציה הזמנית והפנים כי ההתמקדות בסיפורים אודות צווארי בקבוק בענפים מסויימים היתה אופטימית ושגויה. מה שהתחיל כ"בעיית היצע" של סחורות מסויימות זלג עד מהרה לענפים רבים נוספים וביניהם שירותים רבים. למעשה, עד מהרה לא היה טעם להתמקד ב"צד ההיצע" של הסיפור. האם עליית מחירים מבטאת "מחסור" בחומרי גלם וידיים עובדות, או רמות ביקוש גבוהות מאוד למוצרים ושירותים?

בשלב זה החל הבנק המרכזי להעלות את הריבית, הפתרון הקלאסי להתפרצות אינפלציונית. בהעדר פעולה כזו עלולות עליות המחירים להתקבע בציפיות הציבור ולהפוך "דביקות," כלומר, כאלו המנציחות עצמן במעגל קסמים מרושע. הציבור רואה מחירים עולים, מקדים רכישות ומעלה בעצמו את המחיר שהוא דורש עבור שירותי העבודה שלו. את התהליך הזה זיהה הבנק המרכזי האמריקאי עוד לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה. המלחמה באוקראינה החריפה מאוד את בעיות ההיצע, אך לא היוותה את שורש הבעיה.

עצמאותו ופעולתו הנמרצת של הבנק המרכזי האמריקני זכו לתמיכה מלאה מהנשיא ביידן שהזמין את יו"ר הפד ג'רום פאוול לבית הלבן והבטיח לו גיבוי מלא קבל עם ומצלמות. אך במפלגתו של ביידן נשמעו גם קולות שונים בתכלית. חברות וחברים בכירים בבתי הקונגרס טענו כי העלאות הריבית מיותרות ושגויות. חלק מהטענות נגעו לשימוש בכלי הריבית, שנועד לדכא ביקושים, על מנת להתמודד עם מה שנראה כבעיות של שרשראות אספקה והיצע. טענות אלו עדיין נשמעות מעת לעת, אך איבדו הרבה מזהרן ככל שהנתונים המשיכו להראות אינפלציה עיקשת שפשתה בענפים רבים ושקשה לתאר אותה כסיפור של היצע בלבד.

הסוג השני של הטענות, הרלבנטי יותר לעולם התוכן שלנו כאן בבלוג, היה שבעיית האינפלציה אינה אלא בעיית כח שוק. מדוע החברות הגדולות מעלות מחירים? "כי הן יכולות." במקום להתמודד עם הלוויתנים שבחדר, בוחר הממסד הכלכלי להכות במשקי הבית באמצעות כלי הריבית. במקום להטיל מס על רווחים עודפים, מעלים לציבור את המשכנתא. במקום לפרק מונופולים, פוגעים בשוק העבודה כדי לעצור את עליות השכר. טענות אלו כמובן מנגנות יפה על אזניים קשובות של ציבור זועם, ואף סיפקו חומר גלם לאחד הדיונים הארוכים, המתישים והמצחיקים בתולדות הטוויטר העברי. אני לא מספק קישור, מי שהיה שם יודע וישא עמו את צלקות הלילה ההוא לעד.

מכל מקום, טענות אלו זכו לדחיה רבתי משורה ארוכה של כלכלניות וכלכלנים מתחום הארגון התעשייתי ומחוצה לו. ראשית, ככל שקיים לחץ על שרשראות האספקה, האם הדבר הדחוף ביותר שעלינו לעשות הוא לפרק את החברות הגדולות? הללו נהנות מיתרונות לגודל ומתשתיות לוגיסטיות מרשימות ואמורות לשחק חלק חשוב בשחרור צווארי בקבוק בצד ההיצע.

שנית, הטענות כי חברות גדולות מעלות כעת מחירים "כי הן יכולות" נשמעות מוזר בכלכלנית מדוברת. אם הן יכולות להעלות מחירים כרצונן, מדוע לא עשו זאת אתמול, שלשום, או לפני שנה? שלישית, תאוריה כלכלית פשוטה מראה כי דווקא בשוק תחרותי לחלוטין מגולגלות עליות במחירי התשומות במלואן למחיר הסופי לצרכן, בעוד שבשוק פחות תחרותי יתכנו אפשרויות נוספות ובכללן "גלגול" שאינו מלא.

רביעית ודי: אכיפת חוקי הגבלים היא ריצה למרחקים ארוכים. על מנת שתהיה אפקטיבית היא צריכה להשען על ניתוח כלכלי סדור ועל קייס מבוסס. כלכלנים רבים, ועבדכם הצנוע ביניכם, מעוניינים לראות אכיפה משמעותית יותר של חוקי ההגבלים בארץ ובעולם. אך יש להבין כי מדובר בפעולה סיזיפית שנועדה לטפל בגורמי יסוד התורמים לרמת המחירים הבסיסית. הכלים של עולם ההגבלים פחות מתאימים לטפל בהתפרצות אינפלציונית רחבת היקף הנוגעת לקצב עליית המחירים.

על מנת לאכוף חוקי הגבלים בענף מסויים יש להראות כי מתקיים בענף זה ניצול לרעה של כח שוק, או פגיעה אחרת בתחרות המפרה את החוק. הדבר דורש ניתוח כלכלי מעמיק והפעולה הרגולטורית צריכה לעבור מבחן משפטי. מכאן שלא מדובר בכלים שניתן להפעיל באופן רוחבי ובקצב מהיר במספר רב של ענפים על מנת לתת מענה לאינפלציה דוהרת שפשתה בכלכלה כולה.

תשובה דומה, אגב, ראוי להשיב למי שדורשים להסיר חסמי תחרות אחרים, כגון מכסים, כתשובה לאינפלציה. גם כאן נוצר ערבוב בין פעולת המסירות חסמים על מנת לטפל ביוקר המחיה בטווח הארוך, לבין פעולות שנדרשות על מנת לכבות שריפה אינפלציונית המאיימת לצאת משליטה ולהעלות את הבית בלהבות. שריפה כזו מכבים עם מטף של ריבית, ולא עם פתרונות בחדר כזה או אחר של הבית בהם יש לעסוק כל ימות השנה, בשגרה ובחירום.

על רקע טיעונים משמעותיים אלו אני נוטה לסקפטיות רבה כלפי הרעיון שפניה ללב, או לטחול, של חברות גדולות מצד פוליטיקאים ורגולטורים מהווה אסטרטגיה רצינית להתמודדות עם אינפלציה. ובכל זאת, כפי שכתבתי בתחילת הרשימה, אני לא סבור שפניה מהסוג שביצע נשיא צרפת עמנואל מקרון אל רשתות השיווק הינה חסרת תועלת לחלוטין. מדוע?

הנקודה המרכזית היא זו: גם אם כח שוק או "חמדנות" אינם הגורמים הבסיסיים המניעים את גלגלי האינפלציה, אסור להתעלם מכך שהסביבה האינפלציונית עצמה עלולה להוות גורם מאיץ לפרקטיקות קרטליסטיות.

כפי שראינו ברשימה קודמת ענפים ריכוזיים מסוגלים לתמוך במנעד רחב של שיוויי משקל, החל מתוצאות תחרותיות יחסית, ועד לקרטל מלא-מלא המשחזר את התמחור המונופוליסטי. אם כך, מדוע חברות הפועלות בענפים כאלו לא "בוחרות" תמיד לשחק את שיווי המשקל הקרטליסטי ביותר? התשובה נעוצה בבעיית תיאום.

העלאת מחיר דורשת משחקן מסויים להיות ה"אמיץ" הראשון שמכניס את הבוהן למים. זוהי פעולה הכרוכה בסיכון: המתחרים עשויים לנשום לרווחה ולהעלות מחירים בעצמם. אבל הם גם עלולים "לעקוץ": להמנע מהעלאת מחירים ולגנוב נתח שוק מהאמיץ (או הטיפש) הראשון שהתנדב להעלות את המחיר ונותר עם לקוחות זועמים ומכירות מדולדלות.

סביבה אינפלציונית מקלה במידה מסויימת על בעיית התאום הזו. כ-ו-ל-נ-ו קוראים בעיתון שהמחירים עולים בקצב של 5 אחוזים לשנה ומספר זה יכול לספק לנו נקודת יחוס נוחה לתאום. כל מה שנדרש הוא להודיע לקהל לקוחותינו כי אנו נאלצים (בלב שותת דם!) להעלות את המחירים בחמישה אחוזים עקב התיקרות מחירי התשומות. ככל שההודעה פומבית יותר, כך רב הסיכוי שהמתחרים שלנו יבינו את הרמז ויקפצו גם הם על העגלה עם העלאות מחיר דומות משלהם. וגם אם זה לא יקרה, כנראה שהעלאת המחיר שלנו לא תגרור תגובה של זעם ואנטגוניזם בימים של אינפלציה. אחרי הכל, כולם העלו מחירים, החל מהספר ועד לפיצריה המקומית. בסביבה כזו המהלך שלי יבלוט פחות לרעה מאשר בימים של מחירים יציבים.

ביטוי נוסף לקשר בין אינפלציה לבין קרטלים הוא התופעה המכונה "טילים ונוצות": חברות ממהרות להודיע כי הן נאלצות להעלות מחירים עקב עליה במחירי התשומות או פיחות בשער המטבע המקומי. אך כאשר מחירי התשומות יורדים, או חל יסוף בשער המטבע, הן "שוכחות" להוריד את המחיר בחזרה. כפי שראינו ברשימה קודמת אחרת, תופעת הטילים והנוצות אינה יחודית דווקא לשווקים ריכוזיים ואינה בהכרח קשורה לקיומם של דפוסי תמחור קרטליסטיים, אך קרטל בין מעטים הוא בהחלט אחד ההסברים האפשריים לקשיחות המחירים כלפי מטה. כאשר מחירי התשומות יורדים, מחיר היחוס הטבעי שלכולנו קל "לתאם" עליו הוא…המחיר הנוכחי. הדבר הכי קל לעשות הוא פשוט לא להוריד מחירים, בתקווה שגם האחרים לא יעשו זאת.

אם כך, הסביבה האינפלציונית עלולה לתת רוח גבית לתמחור קרטליסטי שיכול, בתורו, להחריף את עליות המחירים ולהקשות על הבנק המרכזי להשיג את מטרתו. מנגד, לא ברור באופן מידי מהי הדרך הנכונה להתמודד עם בעיה כזו.

ססמאות על "פירוק מונופולים" נשמעות טוב על הנייר אבל ישום גורף של מדיניות כזו, ללא ניתוח כלכלי סדור, עלול לשבור שרשראות אספקה יעילות וכך עלול הנזק לעלות על התועלת. הכרזה על מלחמת חורמה בקרטלים היא תמיד רעיון טוב – אבל בהעדר תאום מחירים מפורש ומתועד, קשה להוכיח הפרת חוק וקשה עוד יותר לבצע אכיפה כנגדה. זה מחזיר אותנו לנקודה הקודמת: אכיפת הגבלים היא משימה ארוכת טווח שיש לקיים בכל ימות השנה, ואין זה סביר שתתן מענה אפקטיבי לאינפלציה שמטבעה נוגעת לכלכלה כולה ולא לענף מסויים.

מנגד, יש לשמור על ראש פתוח. נניח שבענף מסויים ודומיננטי, כמו רשתות השיווק בצרפת, ניכרות עליות מחירים חדות, ונניח גם שזהו ענף ריכוזי שיכול לתמוך במנעד רחב של שיוויי משקל. האם זה כל כך נורא שהנשיא מקרון מנסה "לדחוף" את הענף בעדינות לתמחור קצת יותר תחרותי? פניה כזו מצידו שמה זרקור על עליות המחירים הללו ושוללת מן הרשתות את אחד היתרונות שהסביבה האינפלציונית מקנה להן: היכולת להעלות מחירים בחתימה נמוכה ומבלי לבלוט בשטח.

לסיכום: כדי לטפל באינפלציה אין תחליף להעלאות ריבית. הניסיון להתלות בסיפורים אלטרנטיביים ולהטיל את יהבנו על "ריסון המונופולים" כתחליף פופוליסטי לתרופה המרה-אך-הכרחית שרשמו לנו ג'רום פאוול ומקביליו בעולם הינו נואל.

אבל אם אפשר לעזור קצת לג'רום ולהפעיל לחץ נוסף כלפי מטה על המחירים, זה לא תמיד רעיון רע. כאשר ספקים מודיעים כי "אין מנוס" מעליית מחירים עקב התייקרות תשומות, אפשר בהחלט להזכיר להם שכאשר מחירי התשומות ירדו, המחירים לא ירדו ביחד איתם. זה לא חייב לקרות בצורה של שיימינג, וגם פניה מנומסת מהנשיא יכולה לעשות את העבודה. אחרי הכל, מי לא ירצה להיות נתין נאמן של הרפובליקה ולתמוך בה בזמנים קשים?

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-5.3.2023. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2023

מפגשים

הנה אתגר: שלפו באקראי ענף כלכלי כלשהו ממאות הענפים במשק האמריקני, או הישראלי. האם תוכלו לקבוע מהי המידה בה הענף המדובר תחרותי? מהיכן תתחילו? אלו נתונים תאספו, ומה תעשו איתם?

לכאורה מדובר במשימה בסיסית. "תחרות" היא מושג בסיסי מאוד בכלכלה, ודורות של סטודנטיות וסטודנטים לומדים לתאר אותה באמצעות מודלים. המושג נתפס באופן כל כך אינטואיטיבי, ובעת ובעונה אחת אינו ניתן להגדרה פורמלית בנקל. יתכן ונחשוב עליו כפי שחשב השופט פוטר סטיוארט על פורנוגרפיה: נזהה תחרות כאשר נראה אותה.

אם תחרות היא מושג כל כך בסיסי, היינו מצפים שיהיה לנו מדד אמפירי פשוט וזמין שמתמצת אותה. שולי הרווח נתפסים לעתים כמדד כזה: שולי רווח נמוכים יעידו על ענף תחרותי. אך זהו מדד בעייתי מאוד, מסיבות שנתאר כאן על קצה המזלג.

ראשית, לעתים נדירות הם מודדים את מה שמעניין אותנו: הפער בין המחיר לבין העלות השולית הכלכלית. לרוב הם מחושבים בצורה שמערבבת פעילויות שונות, מבטאים עלויות חשבונאיות ולא כלכליות, ומתמקדים בממוצע במקום בשולי. שנית, פירמה שאינה חשופה לתחרות מרשה לעצמה לעתים להתנהל ברשלנות בואכה שחיתות. הוצאות שכר מופרזות ועסקאות עם מקורבים (נניח, רכישת שירותים יקרים ומיותרים מספק שנחפוץ ביקרו) עלולות להעביר את הרנטה המונופוליסטית הנגבית מהצרכנים ישירות לכיסיהם של בעלי עניין שונים. יש בונוס להתנהגות כזו: היכולת להציג שולי רווח נמוכים כ"הוכחה" לכך שאין לפירמה כח שוק משמעותי. שלישית, שולי רווח גבוהים יכולים להוות אינדיקציה חיובית לחדשנות, לא פחות משהם יכולים להוות אינדיקציה שלילית לחוסר תחרותיות.

שולי רווח מדווחים הם, לפיכך, לכל היותר נקודת פתיחה רועשת מאוד לדיון. ובהעדר מדד אמפירי פשוט, צריך לחזור ליסודות. ניתוח תחרותי צריך לענות על שתי שאלות: מיהם הגורמים הפעילים בשוק, ומהו אופי האינטראקציה ביניהם?

מאחורי שאלות אלו מסתתר מנעד רחב של אפשרויות. חלקן נוגע למפגש בין הפירמה לבין הצרכן: למשל, עד כמה עומד לרשותו של הצרכן מידע זמין אודות מחירים, איכות, ומגוון האפשרויות הזמינות לצריכה? חלק נוסף ממנעד האפשרויות נוגע למפגש בין הפירמות לבין עצמן, ובו נתמקד היום. נתאר בקצרה שלושה סוגי מפגשים בין פירמות בשוק ונבין את האתגר שהם מציבים בפני הניתוח התחרותי.

מפגשים מהסוג הראשון: תחרות משוכללת. זהו המודל התחרותי המוכר ביותר. בתחרות משוכללת השחקנים קטנים מכדי שיהיה ביכולתם להשפיע על המחיר. הם לוקחים את המחיר כנתון, ומגיבים אליו כדי למקסם את רווחיהם. לדוגמה: מגדלי חיטה בודקים באפליקציה מהו מחיר החיטה בשוק העולמי, ומחליטים איזו כמות של חיטה לקצור ולהביא לשוק בהנתן המחיר הזה, ומבלי יומרה להשפיע עליו.

בתחרות משוכללת אין שום סיבה לקיים אינטראקציה אסטרטגית עם שחקן אחר. אין לי שום יכולת להשפיע על פעולותיו, וגם אין סיבה. גם אם הייתי משכנע את שכנתי להקטין את כמות החיטה שתביא לשוק, היא ואני ביחד עדיין קטנים מכדי להשפיע על השוק העולמי. לפיכך אין כמעט אינטראקציה: אנחנו נפגשים בשוק, אבל זו אפילו לא חצי פגישה ובקושי מבט אחד מהיר.

התחרות המשוכללת מתאפיינת ביעילות מופתית: כל מה שכדאי לייצר מגיע למדף, וכל מה שלא – לא. הדבר מתאפשר בשל העדרם המוחלט של חסמי כניסה. זו גם הסיבה שהמודל הזה אינו רלוונטי לתאור מרבית השווקים שאנו רואים סביבנו, שבהם קיימים מספר רב של חסמי כניסה שמקורותיהם שונים ומגוונים.

מהם חסמי הכניסה הטיפוסיים? חלקם נובעים מרגולציה, שבפני עצמה יכולה להיות טובה וחשובה, או תולדה של מפגש אינטרסים בין הון ושלטון. חסמים אחרים הם טכנולוגיים: הפעילות בענפים רבים מחייבת נשיאה בעלויות קבועות גבוהות, שעל מנת לכסותן יש להגיע לנתח שוק גבוה. במצב כזה אין התכנות לענף תחרותי עם שחקנים קטנים שאינם משפיעים על המחיר. לעלויות קבועות כאלו מתייחסים בספרות הארגון התעשייתי כ"אקסוגניות", כלומר, כאלו שנתונות מראש וקשה מאוד להשפיע עליהן.

חסמי כניסה נוספים הם אנדוגניים: הם נובעים מתוך התנהלותן של הפירמות והיחסים המסחריים שהן מפתחות. לדוגמה, פירמה שפיתחה מותג חזק נהנית מנאמנות צרכנים. על מנת לחדור לשוק שלה תדרשנה עלויות קבועות גבוהות: מתחרה חדש יצטרך להשקיע סכומי עתק בשיווק ופרסום לפני שימכור ולו יחידה אחת. יתרה מכך, ענף לא תחרותי יכול לפעול אסטרטגית כדי להנציח את חוסר התחרות באמצעות תקציבי פרסום גבוהים המהווים חסם כניסה למתחרים חדשים. לכן משמש היחס בין מכירות לפרסום כמדד מקובל לחסמי כניסה בספרות.

אפשר להמשיך עוד ועוד. יצרן דומיננטי יכול לעשות יד אחת עם קמעונאי על מנת להציף את המדף בוריאנטים רבים של מוצר כלשהו, ולשלם לקמעונאי דמי שימוש במדף, slotting fees, המהווים עלות קבועה ואינם תלויים במספר היחידות הנמכרות. בבואו של מתחרה חדש למכור את מוצריו באמצעות הקמעונאי, הוא ידרש לשלם בעצמו את ה-slotting fees הללו והנה שוב חסם כניסה אפקטיבי. במקרה זה החסם נוגע להסדרים אנכיים בין ספקים וקמעונאים שבפני עצמם מהווים נושא מורכב. נשאיר אותו ליום אחר.

השורה התחתונה: ענפים לא ריכוזיים נפוצים מאוד בישראל ובעולם בשל מגוון סיבות, שבחלקן הגדול אינן נובעות מרגולציה. עוד נחזור לכך.

מפגשים מהסוג השני: שיווי משקל נאש בין מעטים. כאן אנו כבר בעולם של תחרות בין מעטים, אליו נקלענו באדיבותם של מי מחסמי הכניסה שתארנו לעיל. אך מה עושות שתיים, שלוש או חמש חברות כאשר הן נפגשות בשוק? אפשרות אחת היא שיווי משקל נאש במשחק אולגופוליסטי.

מאחר ואנו מעטים, יהיה מגוחך לחשוב שאיננו יכולים להשפיע על המחיר. את השפעתנו על המחיר מתארים בכלכלה באמצעות תורת המשחקים. בתחרות קורנו, השחקנים בענף קובעים באופן סימולטני את הכמות שיביאו לשוק, בעוד שבתחרות ברטרנד הם קובעים באופן סימולטני את המחיר.

שיווי משקל נאש הוא מושג פתרון עבור משחק שכזה: הפעולה שביצע כל שחקן ממקסמת את רווחיו בהנתן פעולות האחרים. במצב זה אין סיבה לאיש לשנות את פעולותיו ולכן הגענו למעין "פתרון".

אפשר לדבר במשך סמסטרים שלמים על תורת המשחקים ועל ברטרנד וקורנו, אז נסתפק כאן בכמה הערות רלבנטיות לענייננו. ראשית, המודל שתארנו לא מסביר כיצד מתכנסים לשיווי המשקל, נושא סבוך בפני עצמו. המודל מתאר רק את המצב אליו התכנסנו. שנית, ההנחה של פעולות סימולטניות נראית בפני עצמה מגוחכת. במציאות אנחנו לרוב לא פועלים בו זמנית אלא זה לאחר זה, צופים בפעולות היריב ומגיבים שוב. אך ההפשטה הזו מאוד שימושית ואף מאפשרת להסביר בצורה טובה מאוד את המתרחש בשווקים רבים.

שלישית, המידול הזה מאפשר לנו להסביר את מקורותיהם של שולי רווח חיוביים. בתחרות המשוכללת שתארנו למעלה, שולי הרווח הם אפס: המחיר שווה לעלות השולית. במקרה הנוכחי, נניח שהמוצר המדובר הינו הומוגני למדי אך מיוצר על ידי מספר קטן של פירמות (למשל, שבבי זכרון). במצב זה, מודל קורנו (תחרות בכמויות) מייצר שולי רווח חיוביים, התלויים באופן אינטואיטיבי במספר המתחרים.

בניתוח מוצרים מבודלים (למשל, טלפונים סלולריים) נפנה לתחרות ברטרנד, וניווכח ששולי הרווח תלויים ביחס הפוך בגמישות הביקוש. בהנתן נאמנות רבה יותר לאייפון, הביקוש עבורו קשיח יותר ושולי הרווח יהיו גבוהים יותר. כל זה נוגע לשולי הרווח מעל העלות השולית הכלכלית, ולא למדד החשבונאי המכונה "שולי רווח" שעל בעיותיו עמדנו קודם לכן.

מדוע שולי הרווח החיוביים, שעשויים להיות גבוהים מאוד, לא מושכים מתחרים נוספים לענף ודוחפים אותו לכיוון התחרותי? על כך כבר ענינו: הסיבה היא חסמי הכניסה. ועדיין, ה"מפגשים מהסוג השני" הם הגירסה היחסית-תחרותית של התחרות בין מעטים. כדי להבין מדוע, נעבור לקטגוריית המפגשים האחרונה להיום.

מפגשים מהסוג השלישי: התנהגות קרטליסטית. במפגשים מהסוג השני, מספר קטן של מתחרים נהנו מכח שוק ומשולי רווח חיוביים. אבל שם עוד יצאנו בזול מכיוון שבשיווי משקל נאש, כל פירמה פעלה עצמאית כדי להשיא את רווחיה בהנתן פעולות האחרים. במפגשים מהסוג השלישי פעולות המתחרים מתואמות באופן שמביא למחירים ושולי רווח גבוהים עוד יותר.

במקרה הבוטה ביותר, הפירמות מתקשרות באופן ישיר על מנת לנהל קרטל: לקבוע את המחיר (או הכמות) שתמקסם את סך רווחי הענף, ולהתחלק בשלל. במקרים אחרים, חברי הקרטל מתאמים רמת מחיר נמוכה יותר, אך כזו שעדיין תהיה גבוהה מזו של שיווי משקל נאש. הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות: החל מיציבות פנימית רבה יותר של הקרטל (קרי, קשה יותר לשבור אותו ככל שהמחיר הקרטליסטי נמוך יותר), ועד לחשש שמא מחיר גבוה באופן בוטה יעורר את זעם הצרכנים, או את עינה הבוחנת של הרגולציה.

הכתיבה בבלוג הזה עוסקת בניתוח כלכלי בלבד ומשאירה את הניתוח המשפטי לאנשי המשפט שאיני נמנה עליהם. אך בשולי הדברים חשוב לציין שהיחס המשפטי לסוגיית הקרטל הוא בפני עצמו מורכב. ברוב המדינות והמקרים, תאום ישיר ומפורש בין מתחרים יחשב לעברה פלילית. אך חלק גדול מהקרטלים בשווקים אינו נופל תחת קטגוריה זו, אלא תחת הכותרת tacit collusion: קרטל משתמע. במצב זה לא נעשית תקשורת ישירה ומפורשת בין החברות, אך הן מצליחות בכל זאת להתכנס לשיווי משקל עם מחירים גבוהים, ולהשאר שם מבלי להדרדר למלחמת מחירים.

היחס החוקי ביחס למקרים כאלו פחות חד-משמעי והוא עשוי גם להשתנות על פני מדינות. סוגיות מעניינות עולות חדשות לבקרים, ובהן היחס החוקי והמעשי לקרטלים אלגוריתמיים, או יחס הרשויות למצב בו החברות אינן מדברות באופן ישיר, אך משוחחות עם המשקיעים שלהן או עם התקשורת באופן שעלול לסייע להתכנסות לשיווי משקל קרטליסטי.

מסקנות מעשיות לסיכום. ראינו ברשימה זו שהמושג "שוק תחרותי" אינו חד-ערכי אלא דורש עיון. כאשר אנו מדברים על שוק תחרותי, האם אנחנו מתכוונים למצב בו קיימת מאסה משמעותית של מתחרים קטנים שאינם משפיעים על המחיר, כמו ב"מפגשים מהסוג הראשון"? או אולי למצב בו מספר מוגבל של מתחרים פיתח מוצרים טכנולוגיים מתקדמים ונהנה משולי רווח נאים בשיווי משקל נאש, כמו במפגשים "מהסוג השני"? במקרה זה, ישנה תחרות בין מעטים ועדיין אנו נוטים להתייחס אליו כמצב תחרותי, בעיקר בגלל ההשוואה למפגשים מהסוג ה"שלישי". אציין גם שקיימים מודלים נוספים שלא הזכרתי כאן היום, כמו תחרות מונופוליסטית שבה קיים מספר רב של מתחרים בעלי כח שוק "מקומי". וכמו כן לא התייחסתי כאן למושג המונופול, אודותיו הרחבתי בעבר.

המסקנה העיקרית שלי היא שניתוח תחרותי אינו יכול להתבצע ממעוף הציפור על בסיס בחינה השוואתית של שולי רווח חשבונאיים בענפים שונים. תרבות הדיון הכלכלי ברשת מעודדת ניתוח כזה. ברוב הדיונים ברשת עולה בקשה להפניה סמכותית לסטטיסטיקה כלשהי שתיישב את המחלוקת בנוגע לסיבה למחירים הגבוהים בענף כזה או אחר.

רצוי שלא ניפול לפח הזה. כלכלניות וכלכלנים מקצועיים בוחנים את הענף ושואלים את השאלות הנכונות: מיהם השחקנים? האם המוצרים מבודלים? מהם חסמי הכניסה העיקריים לענף? שיח כזה פחות זוהר וקליק-בייטי, אבל רוב הדברים הטובים בחיים הם כאלה.

נקודה נוספת נוגעת לאופיים של חסמי כניסה ומשמעותם למדיניות כלכלית. במקרים רבים קיימת רגולציה מיותרת מהסוג עליו הצביע הכלכלן ג'ורג' סטיגלר: כזו שנכתבת על ידי היצרנים הדומיננטיים על מנת לבצר את כוחם. את הרע הזה צריך לראות כדי להלחם בו. אך חסמי כניסה רבים שתארנו כאן אינם כאלו.

חלק מחסמי הכניסה הם טכנולוגיים-אקסוגניים או כלכליים-אנדוגניים וצפויים להגביל מאוד את התחרות, גם אם יוסרו כל חסמי הכניסה הסטיגלראיים. מה ניתן לעשות אז? ככל שיש הסדר כובל כגון קרטל, התערבות של רשות התחרות יכולה לספק מענה. אך מה לגבי כל המפגשים מהסוג השני והשלישי שאינם מפרים את כללי ההגבלים העסקיים כלל? או שאינם מפרים אתם במידה שמאפשרת התערבות מעשית של רשות התחרות?

התשובה תשתנה לפי הנסיבות והפרטים. ככל ששוק אינו מתפקד באופן תחרותי בגלל חסמים טכנולוגיים-אקסוגניים, והוא מספק שירותים קריטיים לציבור, פתרון בית הספר הוא פיקוח מחירים. ככל שהבעיה היא במפגשים מוצלחים מדי מהסוג השלישי, שלגביהם לא מתאפשרת אכיפה הגבלית, לחץ ציבורי בדרך של עידוד חרם צרכנים ואפילו שיימינג יכול לעזור להרתיע את החברות ולרסן את המחירים. וכמובן, במקרים רבים, ההתערבות הכי נכונה היא לא לעשות דבר.

לסיכום: בעיית יוקר המחיה אינה מקשה אחת. במקרים מסויימים היא דורשת מהמדינה לקחת צעד אחורה ולהסיר רגולציה, ובמקרים אחרים היא דווקא דורשת רגולציה משמעותית יותר בדמותן של אכיפה הגבלית או פיקוח מחירים. ויש עוד דברים שיכולים להועיל, כמו חרם צרכני.

השיח ברשתות כמעט לעולם אינו מכיל את המאפיינים השונים הללו, אלא מתנהל כתיבות תהודה. בקרב עדות הימין הכלכלי ידברו בוקר וערב על מלחמה בקבוצות הלחץ ועל הסרת רגולציה. בקרב עדות השמאל ידברו על פיקוח ועל שבירת המונופולים. זו תולדה בלתי נמנעת של ההיבט הפוליטי-אידיאולוגי שקיים בכלכלה, ושלא ניתן להתעלם ממנו.

נשאלתי לאחרונה בטוויטר מדוע חשוב לי כל כך להדגיש שהסרת רגולציה אינה פתרון קסם. מדוע לא להתחיל מצעד המדיניות שהכי קל לממשלה לבצע: לקחת צעד אחורה ולהסיר מכסים ותקנים מיותרים?

התשובה פשוטה: אני כמובן תומך בשיח ענייני ומקצועי ברגולציה ובהסרת כל החסמים שתכליתן סטיגלראית גרידא. אבל שנים של ניסיון מקצועי הביאו אותי לכפור בקלות הבלתי נסבלת בה אנו מתבוננים מבחוץ בענף כלכלי אודותיו איננו יודעים כמעט דבר וחצי דבר, וקובעים במחי מקלדת שהרגולציה בו כולה מזיקה ונובעת אך ורק מקיומן של "קבוצות לחץ".

ישנן סיבות לגיטימיות רבות לרגולציה של פעילות כלכלית, החל מהגנה על הציבור מפני מוצרים לא בטיחותיים ופרסום מטעה, ועד לרצון לגוון את הפעילות הכלכלית במדינה מטעמי פיזור סיכונים ושימור ידע יחודי. חלק מהסוגיות ניתנות לבירור מקצועי, ואיש מקצוע נטול פניות יוכל להעיד בפנינו אם רגולציה מסויימת היא סטיגלראית או לא. במקרים אחרים להחלטה יש משמעויות פוליטיות-חברתיות וקולו של הציבור, ולא רק של המומחים, צריך להשמע.

כל זה דורש דיון נקי כפיים הנעשה בתום לב. הצפת הדיון בנתונים ובאנקדוטות שתומכים בעמדה מסויימת, רק כדי לעשות פניית פרסה ולזלזל בחשיבותם של נתונים ברגע שאינם תואמים את האג'נדה, אינה מהווה דיון בתום לב. התוצאה עלולה להיות אנטיביוטיקה שמשמידה חיידקים מזיקים ביחד עם אורגניזמים מועילים. בין אם פיקוח מחירים נרחב משמאל, או חיסול מוחלט של רגולציה מימין.

השיח האידיאולוגי הזה, עד כמה שהוא לפעמים בוטה ומכוער, חוסה תחת חופש הביטוי. אבל אני כאן כדי להזכיר: הוא אינו מקצועי. הוא אינו מתבסס על עובדות, אלא מעוות אותן. הוא אינו מנסה לפתור בעיות, אלא להבקיע גול.

אני סבור שחלק ניכר מההדהוד של מסרים שטחיים ומגמתיים נעשה על ידי דוברות ודוברים המנסים לסגנל שהם "מבינים בכלכלה", בעודם מסגנלים בעיקר את חוסר נסיונם. ככל שהשיח הכלכלי ברשת בישראל ימשיך להתפתח, אני מאמין שנזכה לנהל דיון טוב יותר, שבו הדרך לסגנל ידע מתבטאת בהפצת ידע.

הדבר החשוב ביותר הוא לזכור שעצם ההתעניינות בכלכלה, עד וכולל לימודים ועיסוק בתחום, אינו מהווה גיוס לצבא אידיאולוגי כזה או אחר. למי שמנסה לעתים לרתום אותי לגדודים שלו אני מזכיר בסבלנות שהצבא היחיד ששירתתי בו הוא צה"ל. ובינתיים, שנה טובה וגמר חתימה טובה!

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-26.9.2022, א' בתשרי תשפ"ג. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2022

גאולה בבוסטון

הכנס השנתי ה-20 במספר של ה-Industrial Organization Society התקיים בסוף השבוע החולף בסימן של גאולה. מאות כלכלניות וכלכלנים המתמחים בחקר שווקים ותחרות (או בשמו הרשמי של התחום, "ארגון תעשייתי") יצאו מהזום, ניערו מעליהם שנתיים וחצי של סגרים ומגבלות, והגיעו לבוסטון כדי להציג עבודות חדשות, לראות על מה עובדים הקולגות ולהזכר מדוע נכנסו לביזנס הזה מלכתחילה.

האקדמיה היא עולם תחרותי והיררכי. מספר מצומצם של כתבי עת מובילים וכנסים סלקטיביים פוגש היצע עצום של מאמרים שמחפשים ריספקט והכרה. בתחום ששואף למצוינות מחקרית, אי אפשר אחרת. אבל הכנס השנתי של ה-IOS, המכונה גם International Industrial Organization Conference או בקיצור IIOC, פועל אחרת: במקום לתת במה לתריסר מאמרים שנבחרו מתוך מאות הגשות, מוצגים במסגרתו מאמרים רבים מאוד במושבים מקבילים, תוך התעקשות על רף איכות גבוה.

איך אפשר להרחיב את השורות וגם לשמור על איכות מחקרית גבוהה? התשובה פשוטה. אמנם כולם רוצים משרה במחלקה מה"טופ עשר", אבל ב"טופ עשר" יש מקום, לכל היותר ל-15 מחלקות. ובכל אחת מהן יש מספר מקומות מוגבל, ודאי לתחום ספציפי כמו ארגון תעשייתי. באותו זמן, בארה"ב לבדה יש עוד מחלקות רבות מאוד עם חוקרות וחוקרים שכותבים עבודות מצוינות בתחום. לכן אפשר להציב רף גבוה, ועדיין לכלול בכנס מספר רב של משתתפים, ודאי כשהשערים פתוחים לחוקרים מכל העולם.

בוסטון, מאי 2022. צילום: אלון איזנברג

לפעמים אנחנו רואים שמשהו עובד, גם אם לא ממש ברור לנו למה, וכנס ה-IIOC הוא אחד מהמקרים הללו. האוירה העוקצנית שסמינרים בכלכלה מפורסמים בה מפנה כאן מקום לאינטראקציה מרובה, מפרגנת ולא-היררכית. כל מי שמציג בכנס משמש גם כמתדיין על מאמר אחר. מושבי ה-rising stars מאפשרים לחוקרות וחוקרים על סף סיום הדוקטורט לקבל משוב מקולגות בשלבי קריירה מתקדמים יותר. זה נותן את הטון לכנס כולו: לא מועדון סגור, אלא מפגש מפרה ומפיל-חומות, עם רוח של רצון טוב ופרגון, כמעט ללא יוצא מן הכלל.

זה טוב לחוקרים צעירים, אבל גם לותיקים והמבוססים יותר. גם להם יש אינטרס מובהק להכיר עבודות ורעיונות חדשים, והם יודעים היטב שחלק מהרעיונות הללו לא נוצרים בהרווארד אלא באינדיאנה וג'ורג'יה. כלכלנים נוהגים לומר שהכלכלה אינה משחק סכום אפס, ושמסחר ללא מגבלות מלאכותיות יכול לשפר רווחה. בכנס ה-IIOC אפשר לחוש את זה באופן ברור.

גילוי נאות: הכותב הינו חבר אחד (מני רבים) של הוועדה המדעית של הכנס החל משנת 2018.

שומרי החותם. בכנס שמתקיים מזה עשרים שנה נוצרות מסורות חשובות. אחת מהן היא הענקת פרס לחוקר או חוקרת בולטים עם רקורד מפואר: לא רק של מחקר מצויין, אלא גם של שירות ותרומה לתחום. הכלה או החתן מוזמנים לתת הרצאה לכלל באי הכנס, והרצאה זו לרוב חורגת מסקירה מחקרית גרידא, ומנסה לתת השראה וקריאת כיוון, לעתים ביקורתית: יופי שאנחנו יודעים לעשות ABC, אבל למה אנחנו לא רואים יותר מחקרים על XYZ?

די לחבר קו בין כמה מן ההרצאות הללו, כפי שניתנו בעשור האחרון, כדי לתאר תמורות משמעותיות בתחום המחקר שלנו. כל זאת, כמובן, מנקודת מבטו המוטה והחלקית של עבדכם. אין בידי את הטקסט המדוייק של ההרצאות הללו, אלא רק את הזכרון שנותר לי מהן. אקווה שאצליח לתאר אותן בצורה הוגנת ומדויקת ככל שניתן.

תחנה ראשונה: ארלינגטון, וירג'יניה, מרץ 2012. אם לא היה גוגל, ספק אם הייתי זוכר שהייתי שם. אבל הייתי ואני כן זוכר היטב את פרופ' ריצ'ארד שמלנסי מקבל את הפרס, ונותן הרצאה עם מסר ברור לגבי מה שחסר, בעיניו, במחקר בארגון תעשייתי.

התחום שלנו, טען פרופ' שמלנסי, עשה צעדים מדהימים קדימה בזכות נטייתו להתמקד, בכל פעם, בענף אחד בלבד. המיקוד הזה מאפשר למדל את מאפייני הצרכנים והפירמות באופן שנאמן לאופיו האמיתי של הענף המדובר. מהו מבנה העלויות של הפירמות? האם הצרכנים נאמנים למותג? מהם המאפיינים העיקריים שמבדלים בין המוצרים?

התחום הצטיין מאוד בפיתוח מתודולוגיות שמתרגמות את הפרטים הללו לכדי ניתוח ממוקד עם מסקנות מדיניות ספציפיות, בין אם בענף הרכב או בענף שירותי הדיאליזה. הבעיה, אליבא דפרופסור שמלנסי, נעוצה במה שהלך לאיבוד כתוצאה מההתמקדות הזו: היכולת להסיק מסקנות רחבות וכלליות יותר, שתהיינה תקפות על פני מספר רב של ענפים.

לצורך דיוני מדיניות מסויימים, היכולת להכליל חשובה מאוד. אם רוצים לנתח מיזוג בענף הרכב, יתכן שדי להבין ממש טוב כיצד הענף הזה פועל. אך אם רוצים לעזור לרשות הסחר הפדרלית לעצב קווים מנחים למדיניות מיזוגים כוללת, צריך לתעד דפוסים שמתקיימים באופן נרחב ועקבי על פני ענפים רבים. אחרת, יהיה לנו קשה לדעת אם המדיניות קשוחה מדי, מתירנית מדי, או סתם שגויה.

למשל, אחד הדברים שרשות הסחר צריכה להגדיר הוא את הסף שממנו היא מתחילה בכלל לבדוק עסקאות מיזוג. הסף הזה יכול להיות מוגדר על בסיס היקף העסקה הכספי, על בסיס רמת הריכוזיות הקיימת בענף, ועוד. כללים כאלו בהכרח יהיו שרירותיים במידת מה. אבל כדי לכוונן אותם באופן סביר, צריך להגדיר מטריקות מועילות הנמדדות על פני מספר ענפים רב.

ניסע שש שנים קדימה בזמן, לאינדיאנה ב-2018. על הבמה כלת הפרס: פרופ' ננסי רוז. את מה שאמר פרופ' שמלנסי בנחת לפני שש שנים, פרופ' רוז אומרת לנו כעת עם תחושת דחיפות גבוהה יותר: הרתיעה של תחום הארגון התעשייתי מלנתח ענפים רבים ביחד, ממעוף הציפור, יצרה וואקום. לוואקום הזה נכנסו חוקרים מתחומים אחרים, בעיקר מאקרו כלכלה ומימון, והללו השתמשו בניתוח סטטיסטי כדי להצביע על קשרים בין מספר משתנים: ריכוזיות, רווחיות, ונתח העבודה בתוצר, המתקיימים על פני מאות ענפים בכלכלת ארה"ב.

על סמך הקשרים הסטטיסטיים הללו, אחדים מהחוקרים הללו ניסחו תזה פשוטה: הרגולטור נרדם בשמירה, והתיר מיזוגים שהגבירו את הריכוזיות בכלכלת ארה"ב. התוצאה: גידול ברווחיות הפירמות על גבם של הצרכנים והעובדים. העבודות הללו קיבלו, כמובן, הד ניכר בתקשורת ובדיון הפוליטי בארה"ב, ושמשו כבסיס לקריאה להחמיר באופן משמעותי את אכיפת ההגבלים, ואף לפרק חברות גדולות.

על הבעיות במחקרים הללו עמדנו כבר כאן בעבר. בתמצית: הן אינן מתייחסות לאתגרים מתודולוגיים שהספרות הותיקה בארגון תעשייתי תעדה היטב: החל מאתגר מדידת הריכוזיות בשווקים רלבנטיים, ועד לאפשרות שמדדי הריכוזיות והרווחיות זזים ביחד באופן שמייצג מתאם – אך לא סיבתיות. יתכן, למשל, ששיפורים טכנולוגיים דחפו את שני המשתנים הללו למעלה, ושהצרכנים בכלל יצאו נשכרים מהסיפור.

המסר של פרופ' רוז לאנשי תחום הארגון התעשייתי היה פשוט: אם לא תשכילו לייצר מחקר שמתכתב באופן שיטתי יותר עם שאלות המדיניות הרחבות, הדיון הציבורי בנושא יתקיים בהעדרכם. כדי להבין את האבסורד, ניתן לתאר מצב מופרך בו דיון בנושאי האינפלציה והאבטלה היה מופקע מידי אנשי המאקרו-כלכלה ומובל על ידי חוקרים מתחומים אחרים.

האם נפלו דבריהם של פרופ' שמלנסי ופרופ' רוז על אזניים קשובות? התשובה הקצרה היא כן. כלכלני וכלכלניות הארגון התעשייתי החלו בשנים האחרונות לרתום את המתודולוגיה והידע על מנת להרחיב את היריעה בכיוונים אלו ממש.

נענים לקריאה. בחלק מהמקרים, הוסיפו החוקרים להתמקד בענף מסויים, אך בחנו אותו לאורך שנים רבות ותעדו מגמות ארוכות טווח כגון שינויים בריכוזיות, ברווחיות וברווחת הצרכנים, ואת הקשר ביניהן. במקרים אחרים, שוב התמקדו בענף אחד, אך במקום לנתח את השפעתו של מיזוג בודד בענף, ניתחו את השפעתם המצרפית של מיזוגים רבים. במקרים אחרים, בוצעו מחקרים על סקטורים רחבים מאוד, או על פני מספר רב של קטגוריות מוצרים ביחד. כל זאת על בסיס מיטב הכלים המתודולוגיים שיש לתחום להציע.

השורה התחתונה מן המחקרים הללו מעורבת. בענף שירותי הדיאליזה, למשל, הראה המחקר כי מיזוגים רבים עברו מתחת לרדאר של רשויות התחרות, ופגעו באיכות השירות וברווחת המטופלים – ממצא שעקבי עם הדרישה להחמרת סף האכיפה. בענף הרכב, לעומת זאת, מראה מחקר עדכני כי בין השנים 1980 ל-2018 התחרות גברה, ומרווחי היצרנים הצטמצמו במקביל לירידה בעלויות ולשיפור דרמטי באיכות המוצרים.

בענף המלט נמצא כי בין השנים 1974 ל-2016 נרשמה ירידה עקבית בעלויות, אך המרווחים עלו באופן צנוע בלבד מאחר ומרבית החסכון בעלויות התגלגל לידי הצרכנים. בענף קמעונאות המזון מצאה עבודה אחרת כי כאשר מודדים את הריכוזיות בשווקי מוצר מוגדרים היטב, מוצאים שהיא גבוהה משחשבנו – אך יורדת עם הזמן. בסקטור הסיטונאות נרשמה עליה מובהקת במרווחים, אך זו בטאה שיפור ניכר באיכות השירות וברווחת הלקוחות.

נציין כי רובם ככולם של המחקרים הללו הינם בגדר עבודות בתהליך, קרי, טרם התקבלו לפרסום. על כן נמתין בסבלנות לגירסתם הסופית. אך יש לציין כי הן נכתבו על ידי חוקרים מוערכים ובולטים בתחום.

התמונה, איפוא, מורכבת בהרבה מטיעון פשוט על כשל רגולטורי הגורר עליה בריכוזיות ופגיעה בצרכנים על פני כלכלת ארה"ב כולה. ישנם ענפים בהם זהו תאור נאמן של המתרחש, אך בענפים רבים אחרים, המצב שונה.

גם בסופ"ש האחרון בבוסטון ראינו עבודות שמסרבות לספר סיפור פשוט וחד-ממדי. עבודה עדכנית (בתהליך, אלא מה) בחנה למעלה ממאה קטגוריות בענף המזון על פני השנים בין 2006 ל-2019. העבודה הסיקה כי המרווחים בענף עלו על פני זמן, כתוצאה משני כוחות שפעלו בעת ובעונה אחת. מצד אחד, ביקוש הצרכנים הפך קשיח יותר: הצרכנים הפכו פחות רגישים למחיר, מה שאפשר לפירמות להעלות מחירים. מצד שני, הפירמות התייעלו והצליחו להפחית את העלויות שלהן מבלי שנדרשו לגלגל את החסכון הזה לצרכנים, וכך צמח המרווח, קרי, הפער בין מחיר לעלות.

אז מי אשם בעליית המרווחים על פני זמן – הצרכנים שלא פועלים מספיק כדי להשוות מחירים ולתת צ'אנס לתחליפים זולים? הרגולטור שאישר מיזוגים? ואולי עליית המרווחים בכלל מייצגת שיפור טכנולוגי שהיטיב עם כולם? אפילו בענף יחיד קשה לענות על השאלות הללו, וודאי שקשה לספר סיפור גורף על כלכלת ארה"ב כולה.

במובן הזה, כלכלני הארגון התעשייתי ממשיכים לתסכל את אלו שדורשים מהם לספר סיפור קצר וקליט שניתן לתרגם להון פוליטי, וטוב שכך. אבל במובן אחר, הם נענו לקריאה של הפרופסורים שמלנסי ורוז והחלו לייצר מאסה משמעותית יותר של עבודות שתורמות באופן ישיר לדיון הציבורי בנושא הריכוזיות והתחרות בארה"ב. הוואקום, ככל שהיה, הצטמצם מאוד, וטוב שכך.

כלכלני התחום גם מתבטאים יותר מבעבר ומשמיעים את קולם בשדה המדיניות, במיוחד בכל הנוגע לענפים וסקטורים בהם נדרשת לדעתם אכיפת הגבלים נוקשה יותר. אין דעה אחת אחידה, אך יש מעורבות ותרומה לשיח בנושאים הללו. מנגד, לא חסרים מי שכועסים על כלכלני התחום על סירובם לתת גושפנקה לטענה כי הריכוזיות היא שורש כל רע, וכי יש לפרק חברות גדולות באשר הן גדולות. מי שרוצה להיווכח מוזמן לפיד כלכלה בטוויטר (בעיקר באנגלית, אבל גם קצת אצלנו בשפת הקודש) שם הקרב הזה ניטש מדי יום ביומו.

ואז הגיעה ג'ודי. עודנו מנסים לעכל את ההנעה-לפעולה של הפרופסורים שמלנסי ורוז, וכבר אנו נקראים לארגן את הקיטבג ולהמשיך לצעוד קדימה. גם במקרה הזה, הקריאה לפעולה נישאה מעל בימת כנס ה-IIOC השנתי. הפעם, בבוסטון, שם חווינו בשבת שעברה סגירת מעגל יפה.

פרופ' ננסי רוז, שכזכור נשאה את הנאום המדרבן-לפעולה ב-2018, עלתה הפעם לבמה כנשיאת ארגון ה-IOS והציגה את כלת הפרס לשנת 2022: פרופ' ג'ודי שבאלייה. וגם לפרופ' שבאלייה היתה נקודה חשובה לגבי משהו שרצוי שכלכלני התחום יתחילו להקצות לו תשומת לב משמעותית יותר: ההשפעות החלוקתיות של תמורות תחרותיות בענפים שונים.

הנקודה של פרופ' שבאלייה פשוטה: כלכלני הארגון התעשייתי עושים עבודה די טובה בלתאר את ההשפעות על הרווחה הכוללת של מגמות תחרותיות בענפים כגון פתיחה לתחרות, מיזוגים, שינוי בטעמי הצרכנים או בטכנולוגיה. יש לנו כלים שמאפשרים למדוד ולקבוע בצורה סבירה האם הרווחה הכוללת עלתה, ירדה או נותרה ללא שינוי בעקבות תמורות כאלו.

אבל ההתמקדות ברווחה הכוללת, או בזו של הצרכן הממוצע, מחמיצה הרבה מאוד שונות מעניינת וחשובה! נניח למשל שישנה מאסה משמעותית של צרכנים שהפכו פחות רגישים למחיר. הללו מוכנים לשלם יותר, וכתוצאה מכך הפירמות, שלא בהכרח יכולות לנקוט באפליית מחירים אפקטיבית, מעלות את המחיר לכולם. במצב זה, הצרכנים שאינם רגישים למחיר חווים, לכל היותר, מכה קטנה בעגלת הקניות. אך צרכנים רגישים למחיר עלולים לספוג מהלומה קשה.

ההתמקדות האבסולוטית ברווחה הכוללת מוצדקת במידה וגידול בה מאפשר "לפצות" את מי שנפגע כך שכולם יוצאים נשכרים. אך במקרים רבים, אין שום מנגנון שמאפשר פיצוי שכזה. פרופ' שבאלייה אומרת לנו, ובצדק, שחשוב לתעד את ההשפעות ההטרוגניות על קבוצות שונות. גם מבחינת ההבנה התאורטית שלנו את תפקודם של השווקים, וגם כדי להבין את ההקשר הפוליטי שלהם, ואת הסיבה שמהלכים מסויימים, שיש בהם היגיון כלכלי מבחינת קידום הרווחה כוללת, עלולים לגרור תרעומת והתנגדות.

אז איפה אנחנו עומדים בחזית הזו? אני מסכים עם פרופ' שבאלייה שיש כאן עוד הרבה עבודה. אמנם, כפי שגם היא ציינה, יש לא מעט עבודות שמתייחסות להיבטים החלוקתיים של מבנה שווקים ותחרות. והחדשות הטובות הן שמבחינה מתודולוגית, כל הכלים הדרושים כדי להעריך שאלות כאלו קיימים ברשותנו. מה שחסר, אולי, זה יותר נראות לנושאים אלו, והכרה בשאלות מחקר כאלו כ"טבעיות" יותר עבור התחום.

מכיוון שאדם קרוב אצל עצמו, אדגים באמצעות עבודה שהתפרסמה בשנה שעברה בכתב העת American Economic Journal: Economic Policy, לה הייתי שותף יחד עם שאול לאך ומרב אורן-יפתח. העבודה תעדה, ראשית, פערי מחירים משמעותיים במחירו של סל קניות זהה בין סופרמרקטים הממוקמים בשכונות שונות בירושלים. כך למשל, סופרים הממוקמים בשכונות פריפריאליות (לדוגמה קריית היובל, נווה יעקב) גבו לעתים מחירים גבוהים יותר מאלו שנגבו על ידי סופרים הממוקמים בשכונות מרכזיות ובעלות סטטוס סוציו-אקונומי גבוה יותר. יצויין כי הניתוח התבסס על נתונים שכיום הינם כבר ותיקים למדי, משנת 2008.

שנית, העבודה סיפקה הסבר לדפוס זה: השכונות הפריפריאליות מרוחקות יותר ממרכזי הקניות העיקריים בעיר (תלפיות, גבעת שאול) שם ממוקמים הסניפים הזולים של רשתות הדיסקאונט. הריחוק הקשה על תושבי השכונות הפריפריאליות לערוך את קניותיהם בתלפיות או בגבעת שאול, והחיכוך המרחבי הזה הפך את השוק לפחות תחרותי. כתוצאה מכך, הביקוש של תושבים אלו לקניות בשכונת מגוריהם הינו קשיח למדי, וביקוש קשיח מתורגם, באופן לא מפתיע, למחירים גבוהים.

מה עשוי לשנות את המצב הזה? אפשרות אחת היא לבחון מה יקרה במידה והחיכוך המרחבי יפחת. למשל, מה יקרה אם זמן הנסיעה בין קריית היובל לתלפיות יתקצר, כפי שצפוי לקרות לאחר השלמת קוי הרכבת הקלה?

הסימולציות שבצענו הראו תמונה מורכבת. מצד אחד, בתרחיש כזה תושבים רבים של השכונה הפריפריאלית אכן יערכו את קניותיהם בתלפיות, ויהנו ממחירים אטרקטיביים יותר. מנגד, על פי הניתוח שערכנו, המחיר שייגבה בסופר בשכונה הפריפריאלית לא ישתנה בצורה משמעותית – על אף שהאינטואיציה הבסיסית שלנו אומרת שהפחתת החיכוך המרחבי אמורה להגביר תחרות ולהוריד מחירים.

מדוע הגברת התחרות לא מביאה, במקרה זה, לירידת מחירים? הסיבה היא שינוי בהרכב הצרכנים המבצעים את הקניות בשכונת המגורים הפריפריאלית. בהנתן אופציה נוחה לערוך את הקניות בתלפיות, תושבים רבים ינצלו אותה, אך תושבים אחרים – למשל, מבוגרים המתקשים להתנייד, יוסיפו לקנות בשכונה. כתוצאה מכך, הסופר שפועל בשכונה הפריפריאלית ימכור כעת לקהל צרכנים קטן יותר – אך עם ביקוש שהינו, בממוצע, קשיח יותר. "הקשחת" הביקוש מקזזת את השפעת את הגידול בעצמת התחרות ומביאה לכך שהמחיר לא צפוי להשתנות באופן משמעותי.

השורה התחתונה היא שהגברת התחרות, במקרה זה על ידי הפחתת חיכוך מרחבי, טובה. היא תעזור לתושבים רבים, וודאי לתושב הממוצע של השכונה הפריפריאלית, לשלם פחות. אך היא לא תעזור לתושבים אחרים, למשל, אלו שניידותם מוגבלת.

מהן השלכות המדיניות של עבודה כזו? זו שאלה טובה. בעיני, חשיבותה של עבודה כזו אינה בהכרח בהצדקת צעד מדיניות כזה או אחר (למרות שניתן לשקול, למשל, סיוע ישיר בהוצאות על רכישת מזון למבוגרים נזקקים המתגוררים בשכונות אלו). הערך העיקרי כאן הוא להבין קצת יותר טוב את התחרות בשווקים ואת ההשלכות שלה, וללכת מעבר לאינטואיציות בסיסיות לגבי האפקט על "הצרכן הממוצע" או "הרווחה הכוללת". נקודת מבט רחבה ועמוקה יותר יכולה לעזור לכולנו, שכן הבנה טובה יותר של מנגנון השוק היא מטרה ראויה ללא תלות בעמדה אידיאולוגית כזו או אחרת. היא אינה חייבת להוביל לאיתור של "כשלי שוק" או להצדיק התערבות. אך היא יכולה להעשיר את הדיון, ובכך תרומתה.

תם ולא נשלם המסע מ-2012 ל-2022 בעקבות הקרקס הנודד של ה-IIOC. אם נזכה, נתגלגל באפריל 2023 לוושינגטון DC לכנס השנתי הבא. מי יעלה שם על הבמה, ולאן הוא או היא ינסו לעודד אותנו להתקדם? אין לי מושג, אבל אפשר לפתח ציפיות.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-18.5.2022. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2022

כשמתחרים מדברים: בין שקיפות לקרטל

כשאנו שומעים "קרטל" עולה לנגד עינינו חיזיון ובו מתכנסים להם גרגמל ודארת' ויידר בחדר אפוף עשן. החברים מציתים עוד סיגר, מלטפים את ראשו של חתחתול, ומסכמים על העלאת מחיר בת עשרה אחוזים ברבעון הקרוב. תקשורת חשאית כזו אכן מתרחשת לעיתים. אבל הסוג המתעתע ביותר של תקשורת בין מתחרים הוא דווקא הסוג הגלוי.

נניח למשל שגרגמל ודארת' ויידר כלל אינם טורחים להפגש או לשוחח. יתר על כן, כמו ילדים טובים, הם עומדים בדרישת רשות ניירות הערך האמריקנית ומפיצים מסמך עדכון רבעוני למשקיעים, המלווה בשיחה מסורתית – ופומבית – עם אנליסטים ועתונאים. בפגישה, גרגמל משתף את המאזינים בכוונתו לצמצם את היקף היצור של כשפים ולחשים בעתיד הנראה לעין, ובסיבות לכך. דארת' ויידר מקיים פגישה משלו עם אותם גורמים ומשמיע מסרים דומים.

הם אינם אומרים זאת זה לזה, ולא מאחורי דלתיים סגורות. למעשה, הם לא שוחחו ביניהם מעולם. כל אחד מהם מעביר את המסר הזה באופן עצמאי ופומבי לציבור, כתחזית. האם מדובר במנגנון תאום מחירים מתוחכם, או בשקיפות מתבקשת ונדרשת על פי החוק?

ברשימה זו אמנע, כרגיל, מלהתייחס למשמעות המשפטית של הסוגיה ונתמקד במשמעות הכלכלית: האם תקשורת פומבית מסוג זה משפיעה על אופי התחרות, ואם כן, כיצד? בכובע זה, יש לנו את הפריבילגיה להתעדכן אודות מחקר אקדמי שהתקבל ממש לאחרונה לפרסום בכתב העת The Review of Economic Studies ומתעד סיטואציה כזו בענף התעופה האמריקני. המחקר הינו פרי עטם של גאורב ארייל, בן ליידן ופדריקו צ'יליברטו מחוסר הטוויטר (גילוי נאות: קולגות לתחום וידידי המערכת).

מעשה בשיחה רבעונית. בשנת 2015 דווח בוושינגטון פוסט כי משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה נגד כמה חברות תעופה גדולות. החקירה נפתחה על רקע טענות חוזרות כי הללו תאמו ביניהן את הגבלת קיבולת המושבים בטיסותיהן במטרה לגרום לעליית מחירים. החקירה הפדרלית לוותה בדרישה מהחברות לספק מידע מלא על תקשורת ביניהן, ובינן לבין אנליסטים בוול סטריט ומשקיעים מרכזיים. על אותו רקע נולדו גם מספר תביעות יצוגיות בשמם של צרכנים, שחלקן תלויות ועומדות.

מהי משמעותה של הגבלת קיבולת המושבים? כח מונופוליסטי מתבטא בכך שהמונופול מביא לשוק כמות "קטנה מדי" של המוצר ביחס לזו שהיתה מיוצרת בשוק תחרותי. הקטנת ההיצע מעלה את המחיר באופן שמשיא את רווחיו של המונופול. בשוק בו קיים מספר רב של מתחרים, היכולת לעשות זאת מוגבלת. אך כאשר מספר המתחרים קטן, הם עלולים להגיע להבנה בדבר הקטנת הכמות. הסדר קרטליסטי שכזה מסייע להם לשכפל את התוצאה המונופוליסטית ולחלוק ביניהם את השלל.

ה"הבעיה" התפעולית בהסדר כזה, מעבר לכל היבט חוקי, היא שקשה להגיע אליו ללא תיאום. יתכן שאני אצמצם את מספר המושבים בטיסותי, והמתחרים דווקא יגדילו את ההיצע שלהם ויכבשו נתח שוק על חשבוני. בהנתן פעולה מתואמת, לעומת זאת, ניתן יהיה להפיק רווחים קרטליסטיים.

ההשערה שבחן המחקר של גאורב, פדריקו ובן היא שחברות התעופה המרכזיות השתמשו בעדכונים הרבעוניים למשקיעים ולציבור, שהן נדרשות ממילא לספק כחברות ציבוריות, על מנת להעביר מסרים ולסגנל זו לזו אודות כוונותיהן. כל חברה כזו נדרשת לפרסם דו"ח רבעוני ובנוסף מקיימת שיחה עם כתבים ואנליסטים לשם דיון פומבי בתוכנו של הדו"ח. יש להניח כי חברות מתחרות חשופות אף הן לתוכנן של שיחות אלו, שכן אלו אינן חסויות.

על מנת לבחון את ההשערה, החוקרים הפעילו שיטות ניתוח טקסטואלי על תמלילי השיחות עם המשקיעים. מטרתם היתה לזהות סיטואציות בהן הדובר מטעם החברה השתמש במושג capacity discipline, קרי,"משמעת" וריסון בהקצאת קיבולת מושבים לטיסות. המאמר כולל תאור מעניין של האתגר המתודולוגי הכרוך בקידוד טקסט של שיחה חופשית למשתנה כמותי שכזה. על החוקרים היה ליצור כללי החלטה המאפשרים לקבוע אלו התבטאויות שקולות לשימוש במושג "משמעת הקיבולת", וזהו אתגר מורכב.

בהנתן הקידוד הזה, החוקרים בחנו את ההשפעה של התבטאויות בדבר הגבלת הקיבולת שנשמעות, נניח, ב-15 לאפריל (ומלוות את הדו"ח של הרבעון הראשון בשנה) על מספר המושבים בטיסות בחודשים מאי, יוני ויולי. הם שואלים שאלה פשוטה: נניח שבשוק תעופה מסויים (נניח, הקו בין נמל התעופה JFK בניו יורק לבין נמל או'הייר בשיקאגו) פועלות שלוש חברות תעופה מרכזיות, וכולן השמיעו לאחרונה התבטאות בדבר משמעת קיבולת בשיחותיהן עם התקשורת והמשקיעים. האם הדבר יביא לירידה בפועל בקיבולת הטיסות?

התשובה לשאלה הינה חיובית, והירידה בקיבולת נמדדת בכשני אחוזים בממוצע. זה לא נשמע הרבה, אך לאור העובדה שהשינויים "הרגילים" בקיבולת הם בממוצע בגובה של כשלושה אחוזים וחצי, מדובר בירידה משמעותית.

האם הדבר גורר גם עליה במחירים? את זה קשה יותר לחשב מאחר וקיבולת נמדדת במקטעי טיסות ישירות, ומחירי כרטיסים לרוב נקובים במונחי טיסות לא ישירות. אך החוקרים מוצאים גם עדות אפשרית לעליה במחירי הכרטיסים כאשר כל החברות המרכזיות בשוק התבטאו באופן פומבי אודות הצורך בריסון הקיבולת.

הסברים אלטרנטיביים. האם הממצאים הללו בהכרח מרמזים כי החברות משתמשות בשיחות הרבעוניות על מנת לתאם קיבולת ומחירים? בהחלט לא. החוקרים עצמם מסבירים כי לכל היותר ניתן לומר כי התוצאות עקביות עם השערה כזו. עם כל חיבתנו לאקונומטריקה, קצת קשה להוכיח האשמות כבדות באמצעות רגרסיה.

אז מה בכל זאת אפשר לעשות? ניתן לחשוב על הסברים אלטרנטיביים שיכולים להיות עקביים עם אותו דפוס בנתונים, ולבחון את סבירותם. החוקרים מנסחים מספר הסברים אלטרנטיביים כאלו.

הסבר אלטרנטיבי אחד הינו שהדיווחים לתקשורת ולמשקיעים הינם שיקוף תמים של הכוונות של הפירמה. הפירמה חושבת שההחלטה הנכונה עבורה היא לצמצם את מספר הטיסות, מדווחת על כך, ומבצעת. על פי פרשנות זו, אין כאן ניסיון תאום עם מתחרים אלא שקיפות מבורכת. אך החוקרים מראים תוצאות נוספות שמעמידות בספק רב את ההשערה הזו.

למשל, אם הפרשנות המיטיבה הזו נכונה, היינו מצפים שגם כאשר רק הפירמה שלנו מתבטאת בנושא משמעת הקיבולת, והיריבים אינם מתבטאים באופן דומה, היא תקטין את קיבולת הטיסות שלה בפועל. אך החוקרים מוצאים שאין אפקט מובהק של ירידה בקיבולת הטיסות של החברה במקרים כאלו. זאת ועוד: לא נמצא אפקט מובהק כזה גם כאשר כל החברות המרכזיות הפועלות בקו, חוץ מאחת, מתבטאות בנושא. האפקט מודגם רק כאשר כל החברות המרכזיות הפועלות בקו מתבטאות בנושא. אם היה מדובר בסך הכל בהצהרת כוונות עצמית ובביצוע שלה, היינו מצפים לראות את הביצוע גם במקרים האחרים.

פרשנות אלטרנטיבית נוספת היא שההצהרות לא נועדו לתאם פעולות בין מתחרים אלא פשוט מבטאות מתאם בין האינפורמציה והפעולות של חברות בענף. על פי פרשנות זו, לחברות קשה לצפות באופן מדוייק את הביקוש הצפוי לטיסות ברבעון הקרוב. לרשותה של כל אחת מהן עומד סיגנל רועש בלבד בדבר הביקוש הצפוי. כאשר מספר משמעותי של מתחרים שלי מצהירים על כוונתם לצמצם היצע, אני מסיק שכולם ראו סיגנל שלילי לגבי הביקוש הצפוי. במקרה זה, סביר מאוד שאכן הביקוש צפוי לרדת. אני לומד מכך, ומקטין את היצע הטיסות שלי עצמי.

אך החוקרים מצליחים להטיל ספק משמעותי גם בהסבר אלטרנטיבי זה. בפרט, הם מראים שאין ירידה מובהקת בהיצע המושבים שלי בקו תעופה נתון בסיטואציות בהן אני לא מצהיר על כוונה כזו, אך כל המתחרים שלי מצהירים על כוונתם להפחית את הקיבולת שלהם. אם תאוריית הלמידה היתה נכונה, העובדה שכל המתחרים שלי צופים ירידה בביקוש היתה אמורה לגרום לי לעדכן את הציפיות שלי ולהפחית קיבולת בעצמי, אך דפוס שיטתי כזה אינו בא לידי ביטוי בנתונים.

לסיכום, המחקר אינו מהווה הוכחה בדבר שימוש בשיחות עם משקיעים למטרת תאום מחירים. הוא מראה כי הנתונים עקביים עם השערה כזו, ולא עם הסברים אחרים. עדיין, יתכן כי קיימים הסברים אחרים לתופעה, כך שנותרות כאן שאלות פתוחות.

השלכות מדיניות. מוקד העניין שלנו כאן הינו מחקרי. אנחנו מנסים להבין קצת יותר טוב איך העולם עובד, ולא לגזור מסקנות מדיניות נחרצות על בסיס של מחקר כזה או אחר. ובכל זאת לא נתחמק מדיון בשאלה: מה ניתן ללמוד ממחקר כזה מבחינת מדיניות? ומה ניתן לעשות עם תוצאות של מחקרים כמותיים מסוג זה באופן כללי יותר?

נתחיל מהקשר המדיניות הרגיש ביותר: אכיפה פלילית. גם מבלי להכנס לסוגיות משפטיות, ברור שלשם אכיפה פלילית נדרש רף הוכחה גבוה. רגרסיות שמראות ש"ההתנהגות עקבית עם קרטל" ממילא אינן מוכיחות התנהגות קרטליסטית, אלא מעלות אפשרות כזו. העובדה שהסברים אלטרנטיביים לאותה התנהגות אינם עקביים עם הנתונים מחזקת את השערת הקרטל, אך זו עדיין השערה.

יחד עם זאת, נתונים ורגרסיות בהחלט יכולים לתרום להליכים משפטיים. נניח לשם הפשטות שקיימות עדויות אחרות, איכותניות יותר, שמספיקות עבור בית המשפט כדי לקבוע כי התקיים הסדר לא חוקי. למשל, נניח שחתחתול התיישב במקרה על האייפון של גרגמל והעלה את השיחה עם דארת' ויידר לרשת בשידור חי, ושדי היה בכך כדי לספק עדות לקיומו של קרטל.

במקרה זה, ניתוח כמותי באמצעות נתונים ורגרסיות יוכל להשלים את התמונה על ידי כימות הנזק הכלכלי לצרכנים. האם המחירים עלו כתוצאה מההסדר בשני אחוזים, בחמישה אחוזים, או בכלל לא? זו שאלה חשובה לצורך קביעת קנסות ופיצוי לצרכנים במסגרת תביעות יצוגיות.

תפקיד לא פחות חשוב של ניתוח כמותי נוגע לפעילות של רשות התחרות. המחקר על חברות התעופה האמריקניות נכתב על ידי חוקרים בלתי תלויים מהאקדמיה שהשתמשו במידע ציבורי גלוי. אך רשויות התחרות נהנות מסמכות נרחבת לדרוש נתונים חסויים לצורך אכיפת חוקי התחרות. יש להן, לפיכך, יכולת משמעותית לבצע בעצמן מחקרים כמותיים במקרים בהם עולה חשש לפגיעה בתחרות.

ומה יכולה רשות התחרות לעשות עם רגרסיות ונתונים המצביעות על ניצול לרעה של כח שוק, או על עדות אפשרית להסדרים כובלים אסורים? היא יכולה לדרוש מהצדדים את התכתובת הפנימית שלהם, על מנת להעמיק בבחינת הכוונות והמהות. היא יכולה להכריז על מונופולים וקבוצות ריכוז. היא יכולה לתת הוראה לחברות להמנע מפעילות שבסבירות גבוהה פוגעת בתחרות (למשל, להמנע מלהתייחס ל"משמעת קיבולת" בשיחות עם משקיעים בענף התעופה).

מדובר בסט כלים משמעותי שחלק לא מבוטל ממנו אינו מתבטא דווקא בענישה אלא בהבהרת וחידוד כללי המשחק התקינים, דבר שיכול לסייע לשוק ולשחקנים הפועלים בו.

מה קורה בפועל? רשות התחרות בישראל עשתה לא מעט עבודה מבוססת-נתונים בשנים האחרונות, וזו הניבה תוצרים מאירי עיניים וחשובים לכשעצמם. אך נראה כי במקרים רבים, התוצר הסופי היה המלצה לפעולה של מישהו אחר. דו"ח על ענף הרכב הופץ כקריאה לצרכנים לשים לב לעלויות החלפים של דגמים שונים. דו"ח על ענף הביטוח הופץ כהמלצות לפעולה של רשות שוק ההון. דו"חות אחרים קראו לרפורמות במכסים ובכשרות, נושאים שגם הם אינם נתונים לסמכותה המעשית של הרשות.

בעולם של משאבים מוגבלים, רצוי למקד את עבודת הנתונים ברשות בכזו שתומכת בתחום ההגבלים, שכן זוהי הסמכות היחודית של הרשות. כתיבה של דו"חות והמלצות לא מחייבות להגברת תחרות ניתן לעשות בכל גוף מחקר או משרד ממשלתי, וחבל שמשאביה היקרים והיחודיים של הרשות יתמקדו בעיקר בכיוונים אלו. כתיבה שיטתית של דו"חות המנחים שינוי רגולטורי ניתן לרכז, למשל, בגוף כגון המועצה הלאומית לכלכלה. בנושאים אלו הרחבתי כאן.

ככל שהרשות תמקד את משאביה המחקריים באיתורם והבנתם מהותם של הסדרים כובלים, הדבר יתן גם רוח גבית לאכיפה פרטית בנושא. בפועל האכיפה הפרטית מתמקדת כיום בתביעות "מחיר מופרז" בהן נידונה הלגיטימיות של שיקולי תמחור עצמאיים של פירמה כזו או אחרת. יתכן כי נראה ערך חברתי רב יותר מפעילות שתכליתה להגביל הסדרים כובלים אסורים כדוגמת קרטל.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

הכותב שימש בעבר כיועץ חיצוני לרשות התחרות (בשמה הקודם "רשות ההגבלים העסקיים"). הבלוג כולל תאור של מקרים תאורטיים שאינם מהווים התייחסות או נקיטת עמדה ביחס בנוגע למקרה קונקרטי וממשי כלשהו. כמו כן אין לראות בתכני הבלוג יעוץ בשום תחום שהוא.

פורסם ב-26.12.2021. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2021

האם הריבית הנמוכה תומכת בהתנהגות קרטליסטית?

החיים בסביבת ריבית נמוכה מספקים לא מעט נושאים מעניינים למחקר כלכלי. מזוית תחרותית, מעניין במיוחד להבין כיצד חברות מתחרות ומשקיעות בעולם בו עלות גיוס ההון נמוכה מאוד במונחים היסטוריים. במסגרת זו, מעניין לשאול האם סביבת ריבית נמוכה מסייעת לקיומם וליציבותם של קרטלים?

בערב חג הסוכות העליתי לטוויטר סקר ששאל בדיוק את השאלה הזו. התגובות שיקפו את קיומו של קשר מורכב: הריבית מפעילה כוחות מנוגדים על התמריצים לקיים ולשמר קרטל. יחד עם זאת, ישנן סיבות טובות לחשוב כי באופן כללי, ריבית נמוכה מאוד כנראה מסייעת לקרטלים יותר משהיא פוגעת בהם. את המסקנה הזו נתבל בהרבה זהירות, ובהדגשה כי לכלל הזה יש כנראה לא מעט יוצאים מן הכלל. ננסה להבין מהם ולאפיין אותם.

מה מפרק קרטלים? רגע לפני הריבית, מה בעצם גורם לקרטלים להיות או לחדול באופן כללי? גורם אחד שבכוחו לפרק קרטלים הוא רשויות התחרות: הללו מוסמכות להגיש כתבי אישום כנגד חברות המתאמות ביניהן מחירים, חלוקת שוק ושאר הגבלות. לשם כך נדרשות בדרך כלל עדויות לתקשורת מפורשת ואסורה ביניהן.

מה שיותר חשוב לענייננו הוא שללא תלות במעמדו החוקי של הקרטל, הוא יכול להתפרק ולהגיע לקיצו בעצמו. קרטל מבוסס על מערכת מורכבת של תמריצים, וכשאלו כושלים, הקרטל מגיע לסיומו או שכלל אינו בא לעולם מלכתחילה.

כדי לשמר קרטל, נדרשת מידה של שיתוף פעולה ואמון בין החברות הנוטלות בו חלק. כאשר היריב סומך עלי, הוא יגבה מחיר גבוה ויצפה שאני אפעל באופן דומה. כל עוד נשכיל להצדיק את האמון ההדדי, נוכל לגבות מחירים גבוהים לאורך זמן באופן המשרת יפה את האינטרס המשותף שלנו. אך ברקע אורב כל הזמן איום בבגידה: אם היריב גובה מחיר גבוה, אני יכול להפתיע אותו ולגבות מחיר נמוך יותר.

סטיה כזו עשויה לאפשר לי לגנוב נתח שוק ניכר ולרשום רווח מיידי נאה. מנגד, לבגידה יש מחיר: היא תשים קץ למערכת היחסים היפה שפיתחנו (על גבם של הצרכנים כמובן), ותביא למחירים תחרותיים ולרווחים נמוכים יותר בהמשך.

אם כך, היכולת לשמר קרטל יציב קשורה מאוד בנכונות של חברות "להתאפק" ולהקריב הזדמנות להגדלת הרווח בטווח המידי לטובת רווחים גדולים יותר בעתיד. לשם כך נדרשת סבלנות. וסבלנות בהקשר זה מתבטאת במידת התחליפיות בין שקל עתידי, לבין שקל שניתן לקבל היום.

אפקט ראשון: ריבית נמוכה הופכת אותנו לסבלניים יותר, וזה מחזק את הקרטל. הריבית מבטאת את ערך הזמן של הכסף. כאשר היא גבוהה, שקל מחר שווה לנו הרבה פחות משקל היום. במקרה זה יש לי פחות סבלנות וחשוב לי יותר לגרוף רווחים מוקדם יותר. לעומת זאת, כאשר הריבית נמוכה, שקל היום ושקל מחר דומים מאוד מבחינתי. לכן התמריץ שלי לבגוד בחברי לקרטל נמוך יותר, והקרטל יציב יותר. האפקט הזה הוסבר יפה בתגובות לסקר של @triyng_my_best ו-@assafzim. תודה לכל מי שהתייחס לסקר ותרם תובנות – עזרתם לי מאוד לשפר את הרשימה הזו.

אפקט שני: ריבית נמוכה מתמרצת השקעות העלולות לערער את הקרטל. נחזור למנגנון הבגידה, הלא היא ההחלטה להוריד מחירים במפתיע, לייצר יותר ו"לגנוב" חלק ניכר מהשוק. במקרים רבים, החלטה כזו דורשת השקעה בחומרי גלם, ציוד או משאב אנושי שיש לגייס – כל זאת לפני שמוכרים את המוצר ורואים כסף.

מטבע הדברים, כאשר הריבית נמוכה, קל יותר לבצע השקעות כאלו. למעשה, בעולם של כסף זול, לחברות רבות קופת מזומנים לא קטנה שהן לא בהכרח יודעות מה לעשות איתה. להשקיע ולחזק את יכולות החברה נשמע כמו שימוש סביר לקופת מזומנים כזו. ואם קופת המזומנים ריקה, הריבית הנמוכה מאפשרת לגייס הון בקלות יחסית ולממן השקעות. ככל שגיוס הון מהווה תנאי הכרחי ל"שבירת הקרטל" על ידי השקעות והרחבת נפח הפעילות, הרי שריבית נמוכה יכולה להחליש קרטלים. גם לאפקט הזה התייחסו כמה מגיבים (@YaakovChenZion ו-@shailindner), אם כי יותר בהקשר של כניסת שחקנים "משבשים" לשוק – נקודה שנחזור אליה.

שילוב ידיים. אז מה קורה כאשר האינטואיציה הכלכלית שולחת אותנו לשני כיוונים מנוגדים? הדבר הראשון שנרצה לעשות הוא לכתוב מודל המסוגל להכיל את שניהם, ולראות מה קורה. האם שני האפקטים אכן דרים ביחד במודל אחד בעל עקביות פנימית? ואם כן, מי מהם יגבר, ומתי?

עבודה כזו בדיוק עשה סוורין לנהרד מאוניברסיטת ברן במאמר חדש, שנציין כי טרם עבר ביקורת עמיתים בכתב עת. במודל של סוורין יש שתי חברות המתחרות על פי המודל הקלאסי של הוטלינג. למי שלא מכיר או שכח, נחשוב על שני דוכני פלאפל הממוקמים בקצוותיו של רחוב תל אביבי. לאורך הרחוב פזורים לקוחות, כאשר חלקם קרובים יותר לדוכן א', וחלקם קרובים יותר לדוכן ב'. זמנם של הלקוחות יקר, ורכישה מדוכן שרחוק מהם יחסית מהווה עבורם עלות נוספת, מעבר לעלות הכספית של מנת הפלאפל.

הדוכנים מתחרים זה בזה שוב ושוב, יום אחר יום. ממש כפי שתארנו למעלה, ריבית נמוכה יותר הופכת אותם לסבלניים יותר. מנגד, גם האפקט השני נוכח: ניתן לבגוד בקרטל, לחתוך מחירים ולחזר אחר מספר רב יותר של לקוחות. אך לשם כך נדרשת השקעה, ואת זו יש לבצע עוד לפני שנמכרו כדורי הפלאפל. ניתן לממן אותה מקופת המזומנים של החברה, או באמצעות גיוס חוב בשוק ההון. ריבית נמוכה מורידה את עלויות ההשקעה הזו, ומקלה על שבירת הקרטל.

קיומם של שני אפקטים מנוגדים מביא את סוורין להסיק כי השפעת הריבית אינה אחידה: בתחומים מסויימים, עליה בריבית תפגע ביציבות הקרטל, ובתחומים אחרים תתמוך בה. אך הוא בכל זאת מגיע למסקנה חשובה מאוד: כאשר הריבית יורדת ומגיעה לטריטוריה נמוכה מספיק, הכח המסייע ליציבות הקרטל גובר על הכח המערער אותו, והקרטל הופך יציב. במובן זה, סביבת ריבית נמוכה מצטיירת כידידותית ליצירתם ושימורם של קרטלים.

מדוע זה קורה? התשובה מעט עדינה ואנסה לתאר אותה באופן אינטואיטיבי, באופן שאולי חוטא לעושר של הניתוח של סוורין. ככל שהריבית מתקרבת לאפס, יכולת גיוס ההון שלנו אמנם גדלה, אבל האפקט של השקעות נוספות על היכולת להפיק רווחים מבגידה בקרטל הולכת ודועכת. בגידה כזו מתבטאת בחיזור אחר לקוחות שנמצאים יחסית רחוק מהדוכן שלי. אך מכיוון שיש לפצות אותם על המרחק שעליהם לעבור כדי להגיע אלי, אצטרך לגבות מחירים נמוכים יותר ויותר, והרווחיות העודפת שניתן להפיק מכך נשחקת במהירות.

מנגד, כאשר הריבית יורדת לטריטוריה נמוכה ומתקרבת לאפס, הסבלנות שלנו גדלה באופן מואץ. מדוע? אם נסמן את שער הריבית ב-r, הפירמה מוכנה להוון שקל של מחר ל-(1+r)/1 שקלים של היום. לכן, כאשר הריבית הולכת ופוחתת, "שקל מחר" הולך ומתקרב בערכו ל"שקל היום" בקצב גובר.

במילים אחרות, כאשר הריבית יורדת ומגיעה לטריטוריה נמוכה, אני גם נעשה סבלן יותר באופן שתומך בקרטל, וגם קל לי יותר להשקיע ולשבור את הקרטל – אך האפקט הראשון הולך ומתחזק, בעוד שהאפקט השני הולך ודועך. לכן, מסיק סוורין, ריבית נמוכה צפויה לסייע ליציבות של קרטלים. חסדי השם!

מגבלות. התוצאה מעוררת מספר הסתייגויות חשובות. כאשר מודל מניב תוצאה ברורה, עלינו לשאול: מה לא כללנו במודל, כלומר, ממה התעלמנו? זו דרך טובה להבין את מגבלות הכח של הניתוח שבצענו.

השאלה הראשונה היא עד כמה התוצאה כללית במובן שהיא תשרוד אם נניח תחרות מסוג אחר, ולא כזו שנובעת מן המודל של הוטלינג. כאן אני חושב שיש מקום לאופטימיות זהירה: הרעיון שישנה תשואה פוחתת להשקעות בקיבולת יצור נשמע כמו משהו שאמור להתרחש בהרבה מקרים, אם כי ודאי לא בכל מקרה, ודרוש עיון מעמיק יותר.

מגבלה משמעותית נוספת היא שמבנה השוק מוחזק קבוע: שני דוכני פלאפל ניצבים בשני קצותיו של הרחוב, והמודל אינו מאפשר כניסה או יציאה של דוכנים נוספים, או מיזוגים ורכישות (אגב, ולמען הסר ספק: סוורין אינו ישראלי ולא כתב מאמר על דוכני פלאפל, והוא יוכל להודות לי על שירותי הלוקאליזציה מאוחר יותר).

משתמע שהמודל אינו מכיל את האפשרות של כניסה של שחקן חדש ו"משבש": כזה שמביא איתו שיפור במוצר, בשירות או בעלות היצור שמשנה את פני הענף ומאפשרת לו לגרוף נתח שוק נכבד, ואולי אפילו להפוך את הקרטל הקיים ללא רלבנטי. שחקן כזה אינו מסתפק בלגרוף אליו לקוחות פלאפל ממקומות מרוחקים יותר, עם תשואה הולכת ופוחתת: הוא מסוגל אולי להמציא פלאפל-לייזר שניתן לשגר לכל מקום על כדור הארץ ללא עלות ובאופן מידי, ולשלוח את הקרטל הקיים לתהום הנשיה.

בסביבה של ריבית נמוכה, ניתן לעתים לגייס מימון גם עבור רעיונות נועזים כמו פלאפל-לייזר. לפיכך, ההסתברות להגעה של שחקן כזה עולה, ויציבותם של קרטלים קיימים, כמו ההתכנות של הקמת קרטלים חדשים, עלולה לעמוד בפני איום משמעותי שלא נכלל במודל.

מה עוד לא קיים במודל? ובכן, ריבית נמוכה יכולה להגביר פעילות של מיזוגים ורכישות, או לתת רוח גבית להשקעות א-סימטריות שמחזקות את דריסת הרגל של חברות גדולות (תודה ל-@ZuckermanRoy,@hegelian21, @RShlezinger ולהפניה שסיפק @itamarcaspi). בשני המקרים, היא יכולה לתרום להגברת הריכוזיות בשווקים, וריכוזיות עלולה בתורה לסייע לקיומם של קרטלים. הערוץ הזה אמנם לא נכלל במודל, אבל הוא מצטייר כתומך במסקנה המרכזית: קשר חיובי בין ריבית נמוכה לבין שגשוג של קרטלים.

השורה התחתונה. ממש כמו הקשר בין רייצ'ל ורוס מהסידרה "חברים", גם הקשר בין שער הריבית לבין התכנותם ויציבותם של קרטלים הינו מורכב. אבל זה שיש לנו שתי ידיים לא בהכרח מחייב אותנו לנפנף בהן בחוסר אונים ולהגיד: "לא יודע, תבינו מה שאתם רוצים ושחררו אותי".

חשוב לנו להפגין בקיאות בחומר ולהבין מורכבויות, ולפעמים זה אומר שצריך להודות שאיננו יודעים מה התשובה. אבל לפעמים יש מספיק עדויות כדי להגיע למסקנה מעשית מוצקה, תוך הצגת ההסתייגויות הראויות.

במקרה שלפנינו אני חושב שיש שורה תחתונה: נראה שבאופן כללי, סביבת ריבית נמוכה אכן תתמוך לרוב בקיומם ויציבותם של קרטלים. מדוע? אמנם קיימים שני כוחות מנוגדים, אך המודל של סוורין חידד את הנקודה שככל שהריבית מתקרבת לאפס, ה"סבלנות" מתחזקת באופן גובר, וזה צריך להיות נכון באופן כללי למדי. את האפקט הנוסף (הפחתת עלות ההשקעה שמאפשרת את שבירת הקרטל) תאר סוורין ככזה שהולך ופוחת. גם אם המודל שלו אינו כללי לחלוטין, אני חושב שתכונה זו תתקיים בהרבה מקרים.

ה"דעיכה" הזו יכולה להיות מופרת, בין היתר על ידי כניסת שחקנים שיביאו עמם חדשנות, במיוחד מהסוג המשבש, וזו אכן סבירה יותר בסביבת ריבית נמוכה בה השוק משווע להשקעות בטכנולוגיה חדשה. לכן אני רחוק מלהסיק שריבית נמוכה מגדילה את התכנותם ויציבותם של קרטלים בכל התחומים: ישנם תחומים בהם יקרה בדיוק להיפך! אך חדשנות משבשת באמת אינה תכונה שמאפיינת כל ענף. לעומת זאת, אפקט "הסבלנות המתעצמת" הינו כללי יותר, ולכן כנראה יגבר במספר רב של מקרים, אם לא ברובם.

האם אני פתוח לשמוע טיעונים שישכנעו אותי אחרת? חד משמעית. אבל זו המסקנה המתבקשת בעיני, והיא מגיעה יחד עם גילוי נאות לגבי מגבלות ומורכבויות.

עדויות אמפיריות. רגע אחד. אם התאוריה מצביעה על כיוונים מנוגדים, זה לא אמור להיות השלב שבו אנחנו נותנים לנתונים לדבר ולהגיד לנו מי מהם גובר, ומתי?

כמובן, וזה מה שאנו משתדלים לעשות ברוב ימות השנה. אך במקרה שלפנינו אני קצת סקפטי לגבי המידה בה העדויות האמפיריות הקיימות חזקות דיין.

סוורין עצמו מספק תמיכה אמפירית למסקנות המודל שלו. עיון מפורט יותר במודל התאורטי של סוורין מצביע על קשר בצורת האות U בין הריבית ויציבותם של קרטלים: הקרטל יציב במיוחד בריבית אפס, לאחר מכן יציבותו פוחתת ואז שוב עולה כאשר שער הריבית עולה. סוורין מצליח להראות קשר אמפירי כזה באמצעות בסיס נתונים אירופאי הכולל 17 שנה של תצפיות על שערי הריבית ועל יציבותם של קרטלים שנחשפו בחקירות פליליות. הוא גם מפנה אותנו לספרות אמפירית קודמת (וקטנה) שהניבה מסקנות סותרות.

ניכר כי סוורין עצמו מתייחס לתמיכה האמפירית הזו בזהירות הנובעת בעיקר ממגבלות שונות של בסיס הנתונים, למשל, העובדה כי הוא כולל רק קרטלים שנחשפו בחקירות פליליות. אבל הקושי האמפירי הוא כללי יותר. ואכן, מספר מגיבים לסקר הטוויטר (בפרט, תודה ל-@MaorMilgrom) התייחסו לקושי האפשרי להפריד אמפירית בין האפקט של שער הריבית לזה של מחזורי עסקים.

כך למשל שוחחנו כאן אשתקד על המאמר של רותמברג וסלונר, המציג טיעון לפיו המחיר הקרטליסטי הינו אנטי-מחזורי: בתקופות של גאות נוצרים ביקושים גבוהים למוצר, התמריצים לסטות מהקרטל גוברים ויש להפחית את המחיר הקרטליסטי על מנת להפחיתם. על פני זמן, הריבית נעה יחד עם תמורות מאקרו כלכליות נוספות. הדבר מקשה מאוד לנתח את ההשפעות שלה במנותק מאלו של שינויים בתוצר, בביקושים וכו'.

אם אכן נוכל לקבל תובנות אמפיריות חזקות בנושא, הן כנראה תבואנה מניתוח של ענפים ספציפיים על פני זמן, באופן המאפשר להביא בחשבון את המאפיינים היחודיים שלהם.

אפילוג: שנתיים לבלוג. בסוכות תש"פ העליתי לראשונה לטוויטר קישור לרשימה בבלוג. שורות אלו נכתבות בסוכות תשפ"ב. הרבה מאוד השתנה בעולמנו בשנתיים האחרונות. מה שלא השתנה הוא התהליך שמוליד רשימות בבלוג.

הרשימות נולדות "על הדרך" כתוצר לואי של עבודה על נושאים במבנה שווקים ואקונומטריקה. את המאמר של סוורין ראיתי לאחרונה במסגרת מושב של כנס בו נטלתי חלק. אין לי רשימת נושאים סגורה ואני בעיקר נשאב לכתיבה על דברים שאני עוסק בהם ממילא בדרך כזו או אחרת.

למה בעצם? כאן מגיעה תודה לטוויטר. הטוויטר מאפשר לנו לכתוב על מה שמעניין אותנו ולשוחח עם אנשים המתעניינים באותם נושאים. האינטראקציה הזו היא הלב הפועם של העניין בכלכלה או בכל תחום אחר. התגובות שקישרתי למעלה, שעזרו לי לדייק ולהשביח את הרשימה הזו, הן דוגמה פשוטה לכך.

יש לי גם חשבון טוויטר נוסף, ותיק יותר, בו אני כותב באנגלית ובז'רגון טכני יותר. הוא בעיקר מסייע להתעדכן ולשמור על קשר עם התחום גם כשאין זמן לעלות על מטוס. ובמיוחד מאז שהקורונה הטמיעה את הרגלי העבודה מהבית, גם החשבון בעברית הפך לדרך מעולה ללמוד ולשמור על קשר.

כך או כך, נקווה לשנה טובה מאוד לכולנו ותודה רבה על תשומת הלב.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-22.9.2021. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2021

עשור למחאה, חלק ב': מה קרה לתחרות?

בחלק א' של רשימה זו ניסינו להבין מה קרה לצרכן הישראלי בעקבות המחאה, עם דגש על המילה "ניסינו". בחלק השני והאחרון נפנה את הזרקור לתחום ההגבלים והתחרות: איפה היינו לפני עשר שנים, והיכן אנו היום?

הקושי לענות על שאלה זו נובע מכך שהמידע שעומד לרשותנו בנושא חלקי וחסר. מי ששואל שאלה דומה לגבי כלכלת ארה"ב מוצא מיד מסה משמעותית של מחקרי עומק רלבנטיים. בבריטניה פרסמה השנה רשות השווקים והתחרות מחקר מקיף, שאפשר לה להסיק כי עצמת התחרות במשק הבריטי פחתה בעקבות המשבר הפיננסי ב-2008, והתאוששה באופן חלקי לאחר מכן. בישראל הקטנה, באופן לא מפתיע, לא עומד לרשותנו בסיס ידע דומה.

לאיזה מידע בעצם אנו זקוקים? בתקשורת ובמדיה החברתית מציגים לנו מעת לעת סדרות מחירים של מוצרים וסקטורים שונים, אך הסתכלות על מחיר בלבד אינה מספקת. יתכן, למשל, שהלחץ התחרותי דחף את היצרנים לשפר דווקא את איכות או מגוון המוצרים. במקרה זה, הסתכלות צרה על מחיר תסווה את הגידול האמיתי בעצמת התחרות.

נהוג להסתכל גם על מדדים נוספים: שולי הרווח של הפירמות, והריכוזיות הענפית. מחקרים בארה"ב הצביעו על עליה דרמטית במדדים אלו בענפים רבים בשני העשורים האחרונים. זהו ממצא חשוב, אך עדיין אינו מספר את הסיפור המלא. מדדים אלו יכולים לעלות כתוצאה מחדשנות טכנולוגית באופן שמשפר רווחה – או כתוצאה מכשל בתחום ההגבלים המכביד את הנטל העודף המונופוליסטי ופוגע בצרכנים.

בדיוק משום כך צללו כלכלני הארגון התעשייתי בארה"ב לעובי הקורה וחקרו את אופי התחרות ברזולוציה שמאפשרת מיקוד והבנה טובה יותר. בסקטור הסיטונאי, מראה מחקר עדכני כי הגידול בריכוזיות וברווחיות ביטא תהליך טכנולוגי מבורך שיצר פירמות איכותיות ויעילות יותר. מנגד, בתחום הבריאות, מצביע המחקר על מיזוגים שהובילו לעליית מחירים ואפילו לפגיעה באיכות השירות. הסתכלות ממעוף הציפור, הרואה את כל השווקים כמקשה אחת, עלולה לפיכך להיות מטעה.

בישראל אנו יכולים רק לחלום על מחקר מקיף ומעמיק כזה. מעת לעת נכתבו כמובן עבודות חשובות, אך אלו אינן מספקות תמונה מקיפה ורחבה של מגמות תחרותיות במגוון ענפי המשק. בולט במיוחד העדרו של מחקר הבוחן את השפעתם של מיזוגים, הן מראש, והן בדיעבד. בארה"ב ובאירופה נכתבה כמות גדולה מאוד של מחקרים בתחום זה, ואצלנו אני מתקשה להזכר אפילו בעבודה אחת כזו (אם אתם זוכרים, אשמח להפניות בתגובות).

כיצד יכול מחקר מקיף יותר לעזור לנו? השיח של כלכלני ארה"ב ביחס למהלכים שמוביל ממשל ביידן בתחום התחרות ממחיש זאת בצורה יפה.

להתרשמותי הלא-מדעית, קיבלו כלכלני הארגון התעשייתי בארה"ב את מהלכי הממשל ברגשות מעורבים. אמנם, רבים מהם קראו מפורשות בשנים האחרונות להחמרת אכיפת ההגבלים העסקיים, ולשם בדיוק מועדות פניו של הממשל החדש. אך באותה נשימה, הבהירו רבים מהם כי אינם מעוניינים לחזור ארבעים שנה אחורה. אז נהג הממשל לפרק חברות גדולות על רקע חשש עקרוני מכוחן הרב, גם ללא טיעון כלכלי מוצק. כפי שמתאר אורי פסובסקי ב"גלובס", המינויים של לינה חאן לראשות נציבות הסחר הפדרלית ושל טים וו לעוזר מיוחד לנשיא לנושאי תחרות וטכנולוגיה יכולים להתפרש כרצון פוליטי לחזור לגישה "ברנדיסיאנית" זו.

מדוע אנו נידונים, קבל בשבוע שעבר ידידי כריס קונלון, להכנע לדיכוטומיה שבין האכיפה הקיצונית של שנות השישים של המאה הקודמת, לבין שחרור הרסן של שנות השמונים הנמשך עד לימינו אנו? למה אנחנו לא יכולים לחיות במאה ה-21 ולבסס מדיניות על עשורים של מחקר וידע מקצועי?

רחשי לב אלו זכו, בכל זאת, למענה מכובד בצו עליו חתם לאחרונה הנשיא ביידן (אמל"ק בעברית כאן), בניצוחו של לא אחר מאשר אותו טים וו, העוזר המיוחד לנשיא. הצו הנשיאותי כולל 72 הנחיות ספציפיות לסוכנויות הפדרליות לשחרר חסמים תחרותיים בשוק העבודה, בתחום הבריאות, בחקלאות ובשורה ארוכה של תחומים נוספים. חלקים גדולים מן הצו מתכתבים ישירות עם המחקר עליו מדבר כריס, ושואבים ממנו את הגושפנקה שלהם. לפיכך התקבל הצו, שוב להתרשמותי הלא מדעית, בצורה חיובית מאוד על ידי כלכלנים רבים.

נסכם: ללא מחקר איכותי, קשה להתעלות מעל לפוליטיזציה ולססמאות. בהעדר מחקר הזירה מופקרת לדוברים אידיאולוגיים שאינם מתבססים על ידע מקצועי רלבנטי, ולעתים אף מסווים אותו בכוונה. הדיון הקלישאתי הזה הינו בלתי נמנע. אך כאשר מתנהל במקביל דיון מקצועי המבוסס על מחקר העומד בסטנדרט מקצועי וכפוף לביקורת עמיתים, אפשר לעשות דברים גדולים.

נחזור אלינו. בישראל אנו סובלים לא רק מחסרונו של בסיס ידע מוצק, אלא גם מהעדרם של מסורת ועניין ציבורי בתחום ההגבלים העסקיים. ישראל המוקדמת התמקדה בהשרדות וביציבות כלכלית, וקידום תחרות לא עמד בראש מעייניה. חוק בנושא הגבלים עסקים נחקק לראשונה בשנת 1959 אך נותר בגדר אות מתה במשך עשורים רבים. כך למשל תאר נחום גרוס ז"ל את כלכלת ישראל בעשור השני לקיומה ככזו שכללה ענפי-משנה רבים בהם פעל "מספר קטן של מפעלים גדולים" שלא פעם "כרתו ביניהם הסכמי קרטל" ("העשור השני", בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה).

רק בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים החלה ישראל להתייחס לנושא ברצינות רבה יותר, שהתבטאה בחקיקה מעודכנת ובהקצאת משאבים לאכיפה על ידי רשות הגבלים עסקיים עצמאית. בעקבות מחאת 2011 המליצה ועדת טרכטנברג לחזק את הסמכויות והמשאבים העומדים לרשותה של רשות ההגבלים העסקיים, והמלצה זו אכן יצאה אל הפועל. עד כמה זה הצליח?

כאמור, חסר לנו "דש-בורד" מחקרי שיענה על השאלה בצורה מעמיקה. ניתן כמובן להבחין כי תחומים מסויימים (נניח, אופנה) חוו בעשור האחרון תחרות משמעותית יותר כתוצאה מהזמנות מקוונות מחו"ל. אבל תמונה שיטתית יותר, שתתמקד במספר רב של ענפים, ובחסמים לתחרות מלבד מגבלות יבוא, אין ברשותנו.

עלינו להכיר תודה לעוסקים בתחום ההגבלים העסקיים בישראל. מעיסוק אפסי בנושא, הפך התחום למוכר יותר ונרשמו בו השגים משמעותיים. במלאת עשור למחאה, ועל רקע מגיפת הקורונה שיתכן והחריפה בעיות הנובעות מריכוזיות, השעה כשרה להעביר הילוך ולחשוב על מדיניות הגבלים 2.0. להלן ארבע הצעות בנושא.

הצעה ראשונה: לתת כבוד ונראות למאבק בקרטלים. בשנים האחרונות הובילה רשות התחרות הליכים שהובילו להרשעה בעברות קרטל בתחום הלחם, בתאום מכרזים בפרוייקט להשאלת ספרי לימוד, בענף הגיזום ובענף מדי המים. כמו כן תלויים ועומדים כתבי אישום נוספים כנגד חברות גדולות בענף המעליות, וחברות נסיעות בהקשר לנסיעות לפולין, ונדגיש כי במקרים אלו קיימת כמובן חזקת החפות.

הפעילות החשובה הזו אינה זוכה להד תקשורתי משמעותי, וגרוע מכך: הדיון הציבורי נוטה לעתים להגחיך את הנושא. כך למשל תקפו גורמים בתקשורת את הרשות בטענה כי היא מכלה את זמנה על נושאים פעוטים לכאורה כגון מדי מים וגיזום. טענה זו שגויה מיסודה בשלושה מובנים.

ראשית, כדי להרשיע בעברת קרטל פלילית, דרוש תעוד של תקשורת מפורשת בין מתחרים במטרה להגביל תחרות. חברות גדולות נהנות מיעוץ משפטי מיטבי ולכן מצליחות לרוב להמנע מטעויות כאלו. אין פלא, לפיכך, כי המקרים המגיעים לכתב אישום והרשעה נוגעים לרוב לחברות פחות מוכרות לציבור הרחב.

שנית, התחומים בהם הוגשו כתבי האישום כלל אינם פעוטים. אם הרשות המקומית שילמה יותר עבור גיזום או פרויקט ספרי לימוד, היא נאלצה להעלות ארנונה או לצמצם שירותים אחרים, ומי שנפגע מכך במיוחד הן השכבות החלשות. גם לחם או מעלית אינם בדיוק מוצרי מותרות.

שלישית, ענישה והרתעה עשויות לתרום להפחתת התופעה בתחומים רבים נוספים, ולהותיר יותר כסף בכיסו של הצרכן. באופן מסורתי דומה כי רף הענישה בישראל אינו גבוה, אך יש הטוענים כי ניכרת בו מגמת החמרה.

אם אחוז אחד מאנרגיית הציוצים והכתבות שמופנית בשנים האחרונות לנושא מחירי האננס היה עוסק בנושא הקרטלים, יתכן שהיינו רואים מודעות גבוהה יותר של המגזר העסקי למותר ולאסור, ותחרות רבה יותר במגוון תחומים.

הצעה שניה: מיקוד ב"הגבלים". בשנת 2019 נפרדנו לשלום מ"רשות ההגבלים העסקיים" ששינתה את שמה ל"רשות התחרות". שינוי השם ביטא את ההבנה החשובה כי מדיניות תחרות היא מושג רחב הכולל מספר אפיקי פעולה: לא רק אכיפה של כללי ההגבלים העסקיים, אלא גם קידום שינויים רגולטוריים לצורך הגברת התחרות במגוון ענפים.

רשות התחרות אכן הפיקה דו"חות עם המלצות לשינויים רגולטוריים במגוון תחומים חשובים כגון ביטוח בריאות, שירותי תשלומים וחלפי רכב. עבודות כאלו עשויות לספק תשתית למהלכים רגולטוריים מקדמי-תחרות ברוח דומה למה שראינו בצו הנשיאותי של ביידן. לדוגמה, הצו של ביידן מנחה את הרשויות הפדרליות להתיר מכירת מכשירי שמיעה "מעבר לדלפק" ולהגביל את יכולתם של יצרנים למנוע מצרכנים לתקן מכשירים שרכשו באמצעות צד שלישי.

לכאורה הכל נשמע מצויין: הדו"חות וההמלצות חשובים ותורמים. ולרשות אכן תפקיד המוגדר בחוק לייעץ לממשלה בתחום התחרות. אך האם הרשות היא באמת המקום הנכון להפקת דו"חות כאלו בקנה מידה נרחב? התשובה אינה מובנת מאליה.

דו"חות והמלצות מסוג זה יכולים להכתב, ואכן נכתבו לאורך השנים, בהובלת גופים ממשלתיים רבים. בסופו של יום, מדובר בהמלצות שלעתים נותרות על הכתב ללא ישום מעשי. דו"ח ועדת לנג מ-2014, למשל, תאר מספר רב של כשלים החוסמים יבוא לישראל. שבע שנים חלפו, ויהיה הוגן להגיד שמרבית הכשלים הללו עדיין כאן. גם לרשות התחרות אין שיניים שמאפשרות לה לאכוף את שינויים הרגולטוריים עליהם היא ממליצה, החוסים לרוב תחת סמכותם של משרדי ממשלה ורגולטורים אחרים.

לעומת זאת, רשות התחרות היא הרגולטור בעל הסמכות ליישם ולאכוף בפועל צעדים בתחום ההגבלים: היא יכולה להתנגד למיזוגים, להכריז על מונופולים וקבוצות ריכוז, ולהגיש כתבי אישום בנוגע להסדרים כובלים. היא יכולה לתת הוראות למונופול המנצל את כוחו לרעה, ולהטיל עליו קנסות מנהליים כבדים. היא יכולה לחדד את גבולות המותר והאסור באמצעות גילויי דעת, כאשר השוק יודע שלא מדובר באמירות בעלמא אלא בהנחיות שהתעלמות מהן עלולה לגרור צעדי אכיפה מעשיים. לשם ביצוע משימות אלו מעמיד החוק לרשותה של רשות התחרות כלים משמעותיים, למשל, היכולת לדרוש ולקבל מסמכים פנימיים של חברות.

הרשות, כמובן, פעלה ופועלת רבות בתחומים אלו, וראויה על כך לכל שבח. אך האם לא נכון שתקדיש את מירב משאביה לפעילויות כאלו, בהן יש לה סמכות מעשית ויחודית, ולאו דווקא ליעוץ רגולטורי שאותו יכולים לספק כלכלניות וכלכלנים במשרדי ממשלה רבים?

אם נחזור לרגע לציר הזמן, נכיר בכך שהעיסוק בחוקי ההגבלים נולד בישראל באיחור ניכר, ועל אף העבודה המסורה והמתמשכת וההתקדמות שנעשתה בשנים האחרונות, עדיין לא התגבש דיו. היחס הציבורי האדיש לקרטלים הוא עדות אחת לכך. על מנת לקדם את התחום, חשוב שמירב משאביה של הרשות הממונה יופנו אליו. כאשר כלכלניות וכלכלנים ברשות כותבים, נניח, דו"ח שמציע שינויים רגולטוריים במערך הכשרות, הם פחות זמינים לחקירה אינטנסיבית של מיזוגים והסדרים כובלים או של שימוש לרעה בכח מונופוליסטי.

אני לא מציע לשנות בחזרה את השם ל"רשות ההגבלים העסקיים." חבל להדפיס מחדש המון ניירות מכתבים. ואני לא מציע, חלילה, שהרשות תנטוש את פעילותה החשובה ביעוץ לממשלה בנושאי תחרות. אבל מיקוד המשאבים בתחום ההגבלים הינו חשוב ומתבקש.

ומה יהיה על הדו"חות וההמלצות לשינויים רגולטוריים להגברת התחרות? זוהי פעילות חשובה, אך יתכן שנכון יותר שהגוף שירכז אותה יהיה דווקא המועצה הלאומית לכלכלה. זוכרים את טים וו, העוזר המיוחד של ביידן? הוא ישב במקום הנכון ובזמן הנכון כדי לקחת את הידע המחקרי ולעזור לנשיא לפרוט אותו לצו מעשי. בישראל אין נשיא ואין צוים נשיאותיים. אבל יש ראש ממשלה, והוא (או היא!) יוכלו להטיל את כובד משקלם לקידום התחרות, כאשר יעמוד לצידם צוות המתמקד ביצירת ואיגום ידע בתחום.

צוות לקידום התחרות במועצה הלאומית לכלכלה יוכל גם לייצר מחקרי "דש-בורד" מהסוג שנכתבו בבריטניה, בארה"ב ובמדינות נוספות המתארים תמורות בתחרות, ברמה ענפית ומשקית, על פני זמן. והוא יוכל לבצע מחקר רטרוספקטיבי חשוב של החלטות בנושאי מיזוגים. עבודה כזו ממילא אינה צריכה להיות מבוצעת על ידי הרגולטור המקבל את ההחלטות הללו, קרי רשות התחרות.

הצעה שלישית: "כיפת ברזל" הגבלית למתחרים חדשים. גלית היא יזמית שפיתחה מוצר חדש (הערה: סיפור מעשה בדיוני, כל קשר למקרים ספציפיים במציאות מקרי בהחלט). היא קיבלה משוב חיובי מקמעונאי גדול, הרוכש כיום מאה יחידות מוצר כאלו בחודש מספק בשם משה. הקמעונאי אמר לגלית שהמוצר החדש שלה לא רק זול יותר מזה של משה, אלא גם נותן מענה טוב יותר לצרכנים מסויימים. הוא הביע נכונות עקרונית לרכוש עשרים יחידות של המוצר של גלית מדי חודש, ולהמשיך לרכוש את השמונים הנותרות ממשה.

משהשלימה את פיתוח יכולת היצור ובקרת האיכות, פנתה גלית שוב לקמעונאי, אך הלה בישר לה שלצערו לא יוכל לרכוש ממנה אפילו יחידה אחת. מדוע?

ובכן, מששמע משה על כוונתו של הקמעונאי להפחית את רכישותיו ממנו לטובת רכישות ממתחרה חדשה, הוא הוציא את החליפה של האיומים והודיע שאם יעשה הקמעונאי כך, תהיינה לכך השלכות כבדות. הקמעונאי לא יוכל עוד לקבל הנחות ממשה. וכאשר יתקשר להזמין סחורה, משה ישתמט מלענות לשיחה במשך כמה ימים, וידאג קודם לחידוש המלאי אצל קמעונאים מתחרים.

הקמעונאי נאלץ להענות לדרישתו של משה. "אני לא יכול בלי משה", הסביר לגלית. "רוב הצרכנים מכירים רק את המוצר שלו. אם יבואו לחנות שלי והמוצר שלו לא יהיה על המדף, הם יעזבו ולא יחזרו."

בגירסה נוספת של הסיפור הבדיוני הזה, הקמעונאי מספר לגלית שמשה דורש ממנו כעת לקנות את המוצר "בחבילה" יחד עם מוצר אחר קריטי שגם ממנו הוא צורך מאה יחידות בחודש. התוצאה זהה: הוא לא יוכל לרכוש את המוצר של גלית כלל, על אף שרכישה של כמות מסויימת ממנו היתה רצויה מבחינתו, והיתה אף יכולה לשפר את רווחת הצרכנים.

מה תעשה גלית? כנראה תשב בערב על כוס בירה ותספר לחבר'ה שאי אפשר לעשות עסקים ולהתקדם בארץ הזו. אך יתכן שהיא אינה יודעת שהצעדים שביצע משה עלולים – תחת תנאים מסויימים – להיחשב להפרה של החוק.

לרשותנו ספרות כלכלית ענפה המתארת מתי חוזי בלעדיות או קשירה יכולים להיות יעילים ומעודדי-רווחה, ומתי הם מהווים חסימת תחרות גרידא. רשויות תחרות בעולם נשענות על ספרות זו על מנת לאסור הסדרי בלעדיות וקשירה כאשר הם משמשים בידיה של פירמה דומיננטית למטרה מובהקת של חסימת תחרות, ולהתירם כאשר אין זה המצב.

אם תפנה גלית לבית המשפט ותתבע את משה בעצמה על הפרה של חוק התחרות, היא צפויה להליך משפטי ארוך ומתיש שיכלה את משאביה המעטים, בעודה מנועה מלעלות על המדף ולייצר הכנסות. למותר לציין שקו פעולה כזה אינו מעשי.

רפורמות תחרותיות והפחתת מכסים הם צעדים חשובים, אך הם לא יעזרו לגלית. מה שיכול לעזור לה הוא אכיפה של חוקי ההגבלים העסקיים. לשם כך נדרש שרשות התחרות תדע, בזמן אמת, על סיטואציות כזו של גלית ותוכל לתת להן מענה מהיר.

כדאי לפיכך לשקול להקים פונקציה יעודית ברשות התחרות: צוות שיעסוק באינטנסיביות בקיום קשר ישיר עם עסקים קטנים ויזמים בישראל, ויבצע הסברה יזומה בקרב אוכלוסיה זו. ככל שמתחרים חדשים מתקשים לעלות על המדף בשל פרקטיקות אנטי-תחרותיות פסולות, הרשות יכולה לתת הוראה ל"משה" הרלבנטי לחדול מהפרקטיקה האסורה, ואף לפעול כדי לחייב אותו לעשות כך מידית, במקביל לדיון משפטי ארוך יותר. מענה מהיר הינו קריטי למתחרים חדשים ובעלי אורך נשימה קצר.

חוקי ההגבלים מאפשרים לעשות הרבה יותר מאשר לאסור על קרטלים או לבחון מיזוגים. הם מאפשרים למנוע חסימה לא חוקית של תחרות מצד פירמות חדשות. הם מאפשרים גם להגן על ספקים קטנים מפני ניצול לרעה של כח מונופסוניסטי על ידי לקוח גדול. לשם כך צריך לדבר עם העסקים הקטנים והיזמים לאורך כל ימות השנה, ולהגביר את המודעות לקיומן של פרקטיקות אנטי-תחרותיות. הגברת הפעילות בתחום זה תסייע גם לחזק את ההבנה בציבור הרחב לגבי חשיבותם של חוקי ההגבלים.

הצעה רביעית ואחרונה: להמשיך לתת משקל נמוך ל"מחיר מופרז" – אך להכריז על מונופולים וקבוצות ריכוז. לטובת שני הקוראים והקוראות שעדיין איתי (הנחה אופטימית?) אתייחס לשני נושאים אחרונים. אני סבור שטוב עשתה הרשות בשנים האחרונות בכך שנמנעה מלהשקיע משאבי אכיפה בתחום המחיר המופרז. אמנם עילה כזו לא צריכה להמחק כלל מהמפה, כדי לספק הרתעה כנגד מקרים בהם מתעוררת בעיה משמעותית. אבל רצוי שהמדינה ובתי המשפט לא ישקיעו משאבים יקרים בניסיון לקבוע מהם גבולות המחיר ההוגן של שלל מוצרים ושירותים, במסגרת אכיפה ציבורית ופרטית. עדיף לטפל בחסמים לתחרות, מאשר במחיר הגבוה שהוא לרוב אך סימפטום שלהם.

את המשאבים יש להקדיש כאמור לפעילויות הליבה של רשות התחרות: בקרת מיזוגים, אכיפה כנגד קרטלים והסדרים כובלים. וגם: הכרזה על מונופולים וקבוצות ריכוז, דבר שהרשות נמנעה ממנו בשנים האחרונות. לרשות נימוקים טובים להמנעות זו: החובות החוקיות החלות על מונופול אינן מותנות בכך שהוא הוכרז רשמית ככזה. הרשות מעדיפה לפיכך למקד את משאביה באכיפה של הפרות, ולא בהכרזות שדורשות בפני עצמן משאבים לא מעטים – ולמעשה אינן נחוצות לצורך אכיפה.

ובכל זאת אני סבור כי יש לחזור ולהכריז על מונופולים וקבוצות ריכוז. נכון, זה דורש משאבים, וגם בגלל זה הצעתי למעלה להסיט את משאבי הרשות מפעילות עיצוב רגולציה לכיוון ההגבלי. אבל זו פעילות חשובה במיוחד במדינה שעדיין לא התפתחה בה מסורת תחרותית בריאה.

במדינת ישראל פועלים מונופולים וקבוצות ריכוז במספר רב של ענפים. לא ניתן למפות את כולם, וזה באמת יהיה מיותר ובזבזני. נזכיר גם שאין שום בעיה חוקית להיות מונופול, ושקיומו של מונופול עשוי להיות יעיל כאשר הוא נובע מיתרונות לגודל או מחדשנות. אך ניתן להגדיר יעדים סבירים ולהתמקד בהכרזה על מונופולים בענפים בהם היחס בין התועלת מההכרזה לבין המשאבים הדרושים לשמה גבוה במיוחד.

מהי התועלת מההכרזה? בראש ובראשונה, הרתעה ויצירת מודעות. ההכרזה יכולה להיות מלווה במתן הוראות למונופול להמנע מפרקטיקות אנטי-תחרותיות ספציפיות הרלבנטיות במיוחד למקרה שלו, ולהרתיע אותו מפיתוח פרקטיקות נוספות שכאלו. ההכרזה יכולה גם לתת רוח גבית לאכיפה פרטית. למשל, לגלית יהיה קל יותר לתבוע את משה במידה והוא מהווה מונופול מוכרז, והכרזה כזו גם יכולה לעזור לגלית להיות מודעת לכך שהחוק מספק לה הגנות מאותו מונופול.

סוף דבר. חוקי ההגבלים הקיימים מספקים מטריה רחבה של צעדים קריטיים הדרושים לשימור תחרות בריאה. שינויי רגולציה ניתן לקדם במגוון משרדים ממשלתיים, אבל יש רק גוף אחד שבסמכותו לאכוף את כללי ההגבלים, וזו רשות התחרות.

פעילות האכיפה דורשת הרבה מאוד משאבים, בין היתר כי הרשות אינה עומדת מעל החוק: חברות שנפגעות מהחלטותיה יכולות לפנות לבית המשפט בבקשה לבטלן. דווקא משום כך, חשוב מאוד שמירב ומיטב המשאבים יוקדשו לפעילות זו על מנת שיהיה לה סיכוי טוב להצליח.

העליתי כאן כמה רעיונות לשיפור המצב התחרותי בישראל. אין בכך כדי לגרוע דבר מההערכה שאני רוחש לעבודה המסורה ולפעולות החשובות הנעשות ברשות התחרות, שאף זכיתי לייעץ לה בעבר. ההצעות אינן נטולות בעיות ואתגרים, וסביר שתהינה דעות שונות לגביהן.

העיקר שנמשיך לשוחח ושנתראה ב-2031 כדי לשאול שוב מה קרה. עם קצת יותר עבודות ומחקר, אולי אפילו יהיה לנו קצת יותר קל לדעת את התשובה.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-31.7.2021. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2021

עשור למחאה, חלק א': מה קרה לצרכנים?

תמונות המחאה החברתית של קיץ 2011 צפו ועלו השבוע בתקשורת והזכירו לנו, לפני הכל, את מעופו של הזמן. אם רק אתמול היינו סוגרים כל ערב עם פרק של "עספור", אז להיכן נעלמו עשר שנים? זו בהחלט תעלומה.

תובנה נוספת, כנראה חשובה יותר, היא שקשה להבין האם המחאה השיגה את מטרותיה, ומה בכלל היו המטרות שלה. קל להגחיך אותה כהפנינג אופנתי של אוכלוסיה חזקה שיצאה לרחובות לדרוש צדק חברתי, מבלי ליצוק תוכן למושג הזה. גם אני נטיתי להשקפה צינית שכזו בשעתו.

דעתי כיום שונה. המחאה אמנם היתה מבולגנת וירתה לכל הכיוונים. היא לא הביאה מזור אמיתי לאתגרים הכלכליים המשמעותיים שניצבים בפני החברה הישראלית. אבל היא היתה אמיתית, והתניעה דיון חשוב בנושאים רבים. היא השפיעה על צורת החשיבה של צרכנים ושל פירמות, והיא יצרה לחץ אדיר על מקבלי ההחלטות "לעשות משהו". זה הוביל לשלל יוזמות מרהיבות וכשלונות מהדהדים, אבל בואו נתחיל דווקא מהחיובי.

ועדת הריכוזיות, שהתמודדה לראשונה עם אתגר הריכוזיות המשקית, באה לעולם עוד לפני המחאה. אך ניתן לשער שהיה קל בהרבה למסמס את המלצותיה לולא הפך המושג "ריכוזיות" למטבע עובר לסוחר בארוחות ערב משפחתיות. המחאה גם הניעה את שרי הממשלה להיות כחלונים ולקדם רפורמות להגברת התחרות. זה עבד בסלולר וב"שמים הפתוחים" עם השפעה ממשית על הוצאות משק הבית. הוקמו ועדות שהמליצו על רפורמות בתחומים נוספים ורבים: מענפי המזון והרכב, דרך השידור הציבורי, וכלה בנושא הסרת חסמי היבוא.

כל רפורמה לוותה בהבטחה למהפכה, אך הצ'קים לא תמיד נפרעו. לפעמים כי הצעדים לא יושמו, ולפעמים כי הרפורמה התמקדה מראש בטיפול בסימפטומים ולא בבעיות השורש. זהו תג המחיר של מחאה. כאשר דורשים ממקבלי ההחלטות "לעשות משהו" הם מבינים שעליהם לייצר תמונות נצחון תוך זמן קצר, עם תשומת לב מוגבלת להשלכות הכלכליות האמיתיות. כמה מהתכניות הממשלתיות בתחום הדיור בעשור האחרון הן מייצגות מובהקות של הדפוס הבעייתי הזה.

את החשבון הכולל – הצלחה או כשלון – נשאיר למקומות אחרים. כלי התקשורת טחנו השבוע את השאלה הזו לעומק עם פרשנויות, גרפים וטבלאות לרוב. כאן בבלוג שאיפתנו צנועה יותר, ומתמקדת בעולמות התחרות, ההגבלים והתנהגות הצרכנים. הרשימה של היום מוקדשת לנושא קשה לפיצוח: מה עשתה המחאה לצרכן הישראלי? וכפועל יוצא, לחברות המתחרות על ליבו? כפי שנראה, אנחנו לא יודעים על זה מספיק. אבל מה שאנחנו יודעים מעורר תאבון לדעת עוד.

שינויים בהרגלי הצריכה? המחאה כיוונה את מסריה כלפי השלטון. "הגיע הזמן שהמדינה תעבוד בשבילנו" אמרו המוחים, בהיפוך נטול-אירוניה על אמירתו המפורסמת של הנשיא קנדי. אבל הדיון בנושאים כלכליים הגיע לכל בית בישראל והביא את הציבור להפנות שאלות גם לעצמו. האם הדבר השפיע על התנהלותנו כצרכנים?

ניתן לשער בזהירות כי התשובה חיובית. השנים הראשונות אחרי המחאה הביאו סיפורי הצלחה גדולים לרשתות מוזלות, מקופיקס ועד לשחקני מחיר בתחום רשתות השיווק והאופנה. האם הישראלי הלא-פראייר מצא כאן סוף סוף את יעודו במרדף אחר ספות מסין, קפה בעמידה בחמישה שקלים ועוף בשקל? האם למדנו להתכלב מכל הלב, או פשוט לפקוח את העיניים ולמצוא אלטרנטיבות ראויות במחיר סביר?

בתקשורת ניתן למצוא הדים לסברה כי התנהגות הצרכנים השתנתה, אם כי זה לא בהכרח קשור דווקא למחאה החברתית. כך למשל מתאר תמיר בן שחר בראיון לדה מרקר מ-2015 תהליכים שצברו תאוצה כבר בתחילת שנות האלפיים, והתבטאו בכניסתם לשוק של שחקנים שאפשרו לצרכן לחסוך בתחומים כגון מוצרי חשמל, ריהוט וביגוד, ולימדו אותו כי קיימות אלטרנטיבות לדפוסי הקניה המסורתיים שלו.

נכונות ניכרת לחפש ולהשוות מחירים מתבטאת גם בסקרים. כך למשל דווחנו באותה כתבה בדה-מרקר מ-2015 אודות סקר מכון המחקר פאנלס בו כמעט 60 אחוז מהנשאלים אמרו כי יהיו מוכנים לנסוע 30 ק"מ כדי לקנות בזול, אם כי רובם הגדול סייגו זאת בכך ש"תלוי כמה זול ובאיזה תחום מדובר". כתבה ב"גלובס" מאותה שנה מספרת אודות מחקר של חברת נילסן על פיו הצרכן הישראלי מפגין, על פי עדותו, פתיחות גבוהה למוצרים חדשים. כך למשל, 57 אחוזים מהנשאלים דיווחו כי רכשו מוצר חדש בקניה האחרונה שלהם, לעומת ממוצע של 44 אחוזים באירופה. 49 אחוזים מהמשיבים דיווחו כי מקורות האינפורמציה שלהם בדבר מוצרים חדשים כוללים חיפושים יזומים באינטרנט.

בעבר תארנו כאן מחקר שהראה שהשוואת מחירים הוא הרגל נרכש: מרגע שהתחלנו, אנו נוטים להמשיך ולעסוק בכך. המחאה לא הביאה לארצנו את האינטרנט ואת אתרי השוואת המחירים, אך יתכן שתדלקה את המודעות לנושא ועודדה צרכנים נוספים להצטרף למעגל המחפשים. יתכן שגם "הגנת הינוקא" בדמות הפטור במע"מ על יבוא אישי מתחת ל-75 דולרים, תוצר של המחאה, סייעה לפרוץ את הסכר ולהביא את הצרכן לעולם החיפוש והקניה ברשת. בשולי הדברים נציין כי יש הטוענים כי הגנה זו מיצתה את תפקידה ההיסטורי, וכעת, מששד הקניות באינטרנט יצא מהבקבוק, ניתן לבטל את הפטור הזה על עיוותיו.

אבל האם באמת חווינו כאן שינוי עמוק בפרדיגמה הצרכנית? ואיזה חלק שיחקה המחאה בשינוי שכזה? קשה לקבל תשובה חד-משמעית לכך, והעיון בנושא דורש להרחיב מעט את היריעה. הצרכן הישראלי של המאה הקודמת לא בהכרח נהג לעמוד מול מדף בסופר ולהתלבט בין אלטרנטיבות מתחרות. החוויה הטיפוסית שלו היתה להגיע למכולת ולבקש מהמוכר סבון, שוקולד או גבינה, והמוכר כבר ידע במה מדובר. האם יתכן שההרגל הזה תרם ליצירת נאמנות גבוהה למותגים ישראלים ותיקים? האם נאמנות זו משתנה בעשורים האחרונים, ובקרב מי?

שאלות אלו הן בגדר הזמנה פתוחה לעבודת מחקר מקיפה וארוכת-טווח על העדפות הצרכנים בישראל. מחקר כזה יוכל ללמד אותנו עד כמה הם נאמנים למותג ביחס למקביליהם בעולם, אלו שינויים חלים בנאמנות הזו על פני זמן, ומה מסביר אותם. כמובן שרבים עוסקים בשאלות הללו בעולם המעשה, אבל יריעה מחקרית רחבה ושיטתית טרם התגבשה.

סקרים הם כלי מצויין, אבל לרשותנו גם מתודולוגיות מחקר נוספות שיכולות להשלימן, כגון אמידה אמפירית של ביקוש הצרכנים בענפים שונים על פני זמן. לפחות בשוק אחד, רלוונטי מאין כמוהו במלאת עשור למחאה, עומד לרשותנו מאמר עדכני שמצייר תמונה מעניינת מאוד.

מחאת הקוטג'. סיפור החרם על הקוטג' מוכר וידוע. מחיר הקוטג' היה נתון לפיקוח עד 2006. עם הסרת הפיקוח, האמירו מחירי הקוטג' בהדרגה במשך מספר שנים, ועל רקע זה נפתחה ביוני 2011 קבוצת פייסבוק שקראה להחרים את המוצר עד לירידה משמעותית במחירו. הקבוצה סחפה אליה למעלה ממאה אלף ישראלים בתוך ארבעה ימים בלבד. החרם על הקוטג' הפך לאחד הסמלים המובהקים ביותר של המחאה החברתית, ורישומו עדיין ניכר. מחירי הקוטג' עברו תיקון משמעותי ומידי כלפי מטה, ולא עלו בחזרה באופן משמעותי, גם עשר שנים מאוחר יותר.

חרם הקוטג' מנותח באופן מעמיק במאמר של יגאל הנדל, שאול לאך ויוסי שפיגל שהתפרסם ב-2017 בכתב העת RAND Journal of Economics. החוקרים השתמשו בטכניקות של אמידת ביקוש על מנת לפצח את השפעת החרם על העדפות הצרכנים. המחקר עשה שימוש בנתונים יומיים מפורטים שכללו פדיון ומחיר, ברמת המוצר הבודד, מאלפי נקודות מכירה בארץ. הניתוח המוצע בו מאפשר לנו ללכת מעבר לנראטיבים והצהרות ולבדוק מה עשו הצרכנים בפועל באותה תקופה מיתולוגית.

החוקרים תעדו תגובה חדה של המחירים בתגובה לכניסת החרם לתקפו: המחיר לצרכן ירד בשיעור ממוצע של כ-24 אחוזים. הם ביקשו לכמת את הפגיעה במכירות במהלך תקופת החרם, אך גילו שהמכירות בכלל עלו בתקופה זו. זה בעצם לא כל כך מפתיע: המחירים צנחו בחדות באופן כמעט מידי, ולכן לצד הצרכנים המחרימים, היו גם צרכנים רבים אחרים שקנו יותר. אך הדבר מעלה שאלה מתודולוגית: כיצד לכמת את עצמתו של החרם במצב שכזה?

כאן מציעים החוקרים גישה מעניינת המתחילה באמידה אמפירית של עקומות הביקוש למוצרי הקוטג' על בסיס נתונים שזמנם מקדים את המחאה. אומדנים אלו משקפים את הביקוש הנובע מהעדפות הצרכנים ערב המחאה, והם מאפשרים לחשב תחזית היפותטית: מה היו צריכות להיות המכירות, בהנתן ההעדפות של טרום-המחאה, וירידת מחיר של 24 אחוזים? את אפקט החרם הם הגדירו כפער שבין הנתון הזה, לבין המכירות בפועל.

הנה דוגמה פשוטה: נניח שבזמן החרם נמכרו שמונים גביעי קוטג'. אך בהנתן מבנה הביקוש ערב המחאה, ירידת מחיר של 24 אחוזים היתה אמורה להניב מכירות של מאה גביעי קוטג'. במקרה זה, אפקט החרם נמדד כירידה של 20 אחוז במכירות: שמונים יחידות במקום מאה. באמצעות מדד זה הראו החוקרים כי אפקט החרם היה משמעותי וביטא צניחה מיידית במכירות בשיעור של כ-30 אחוזים. לאחר מכן מדד החרם הלך והצטמצם, תהליך שנמשך עד שהמדד הגיע לאפס כעבור חודשיים וחצי. כאשר המדד מגיע לאפס, המשמעות היא שהתכנסנו לנקודה על עקומת הביקוש המקורית. האם זה אומר שהביקוש חזר לקדמותו? כפי שנראה בהמשך, התשובה שלילית.

מדד החרם אפשר לחוקרים לבחון שאלה מעניינת נוספת: מי בעצם השתתף במחאת הקוטג'? לא במובן של לעשות "לייק", אלא במובן של להפסיק לקנות את המוצר. לשם כך חישבו את החוקרים את "מדד החרם" שלהם בנפרד עבור כל חנות במדגם ובחנו את הקשר בין עצמת החרם, כפי שמתבטאת במדד זה, לבין המאפיינים הסוציו-אקונומיים של השכונה בה נמצאת החנות. הם מצאו כי עצמת ההשתתפות בחרם היתה מתואמת באופן חיובי עם חדירת הרשתות החברתיות. קרי, באזורים עם חדירה גבוהה יותר של מחשבים אישיים וטלפונים סלולריים, כמו גם באזורים משכילים יותר, מדד החרם היה גבוה יותר.

המאמר נמנע מלספק פרשנות סיבתית למתאם הזה, ולא ברור לחלוטין כיצד לפרשו. מצד אחד, טבעי שמחאה שפרצה בפייסבוק "תתפוס" יותר באזורים עם חדירת אינטרנט גבוהה יותר. מצד שני, יתכן שאנחנו בכלל מקבלים כאן אישור מסויים לחלק מהנראטיבים שנפוצו אודות המחאה החברתית, על פיהם המחאה לא הובלה על ידי שכבות המצוקה, אלא דווקא על ידי אוכלוסיה מבוססת ומשכילה שהורידה אסימון, החליפה דיסקט, או כל דימוי עדכני ומגניב אחר.

בהמשך בוחנים החוקרים כיצד נראות גמישויות הביקוש בתקופה שלאחר החרם. זו שאלה חשובה: הציניקנים שבנו היו משערים שמר ישראלי השתתף בחרם כאקט אופנתי, ושכח מהעניין שתי דקות מאוחר יותר. הממצאים מראים אחרת: הביקוש לקוטג' הפך להיות גמיש יותר משהיה ערב המחאה, לפחות במסגרת הזמן אותה כיסה המחקר. קצת חבל שהנתונים בהם משתמש המחקר מסתיימים ב-30 לאפריל 2012. היה מעניין מאוד לדעת אם הביקוש נותר גמיש יותר מאשר ערב המחאה גם ב-2013, 2014 וכן הלאה. אולי עוד נזכה לתשובה במחקרים עתידיים.

הצרכן של אחרי המחאה התנהג באופן רגיש יותר למחיר. ושוב, אפקט זה היה חזק יותר בשכונות מבוססות ומשכילות יותר (הערה מתודולוגית למיטיבי לכת: כיצד ניתן ליישב את העובדה שהביקוש הפך גמיש יותר עם העובדה שמדד החרם ירד בחזרה לאפס? התשובה היא שעברנו לעקומת ביקוש גמישה יותר, אך התכנסנו לנקודה על העקומה החדשה הזו, ששוכנת גם על עקומת הביקוש המקורית. תנסו לצייר את זה בראש, או פשוט תסתכלו על האיור במאמר).

ניתן אולי למצוא כאן הד לדבריו של הממונה על ההגבלים לשעבר, פרופ' דיויד גילה שעודד את הצרכן הישראלי ללכת מעבר לחרם צרכנים מאורגן ו"ליישם את החרם הפרטי שלו גם ביום יום" תוך חיפוש אחר אלטרנטיבות זולות ומשתלמות יותר. גמישויות ביקוש גבוהות יותר מבטאות בדיוק את זה: עליה במחיר גורמת לירידה גדולה יותר בכמות הנרכשת. זאת בניגוד לביקוש קשיח, שיכול לבטא אדישות או הרגלי צריכה מקובעים. נסייג שוב ונגיד שהיה רצוי לדעת כיצד נראות הגמישויות הללו גם כמה שנים אחרי כדי להתרשם בצורה טובה יותר מהמידה בה השינוי שגררה המחאה התמיד לאורך זמן.

המאמר נחתם בניסיון להבין את תגובת צד ההיצע למחאת הקוטג'. האם ירידת מחיר מיידית בשיעור של 24 אחוזים, בה חזינו בפועל, עקבית עם מודל של מקסום רווח?

על פי המודל הבסיסי, פירמה בעלת כח שוק קובעת את המחיר כך ששולי הרווח שלה יעמדו ביחס הפוך לגמישות הביקוש. החרם גרם לביקוש גמיש יותר, ולכן אנחנו אכן מצפים לראות מחיר ושולי רווח נמוכים יותר (על כך שוחחנו כאן בהרחבה ברשימה קודמת). בהנתן אמידה אמפירית של הגמישויות "לפני" ו"אחרי" החרם, ניתן לחשב בכמה המחיר אמור היה לרדת לו החלטות התמחור היו נובעות מהמודל הפשוט הזה. אבל החישוב מרמז שעל פי המודל, ירידת המחיר היתה צריכה להיות צנועה בהרבה ממה שראינו בפועל.

כמובן שאין כאן דרמה גדולה: שום מודל אינו נהנה מהצלחה מלאה בהסבר תופעות בשטח. אפילו לא המודל שתארנו כאן, שעל אף פשטותו, מסביר 90 אחוז מהשונות במחירי משאיות ונוחל הצלחה בהקשרים רבים אחרים. גם מקסום רווח הוא לא משהו שאנחנו מצפים בהכרח שיקרה תמיד, ואפילו על זה כבר דיברנו כאן. מה שמעניין זה לא שהמודל נכשל, אלא למה.

במקרה שלפנינו, כפי שמסבירים החוקרים, יתכן שהמגבלה של המודל נובעת ממה שלא הכנסנו לתוכו. למשל: חשש של קמעונאים ויצרנים שללא ירידת מחיר משמעותית, החרם עלול עשוי לתסוס עוד יותר ו"לזלוג" למוצרים אחרים. או שרגולטורים ופוליטיקאים שרוצים "לעשות משהו" יזהו הזדמנות להתערב בשוק באמצעים נוקשים כגון פיקוח מחירים או סנקציות אחרות.

ניתוח כזה יכול להסביר בצורה טובה את העובדה שמחירי הקוטג' מעולם לא חזרו לרמתם ערב המחאה, כמו גם עדויות נוספות לחוסר הרצון של יצרנים וקמעונאים להעלות מחירים באופן בולט וגורף בעשור האחרון. כאשר המחירים כן עולים, זה נעשה לרוב באמצעים של "חתימה נמוכה": צמצום מבצעים, הקטנת אריזות או הצעת "ווריאנטים" על מוצרים קיימים.

קשיחות מחירים אינה תופעה ישראלית יחודית, ובתוך קשת ההסברים הרחבה בספרות ניתן למצוא גם עבודות המדגישות את הרצון להמנע מ"להרגיז" את הצרכנים. מחאת הקוטג' סיפקה קונטקסט כזה: היא הדגימה שהחלטות תמחור הנתפסות כ"לא הוגנות" יכולות לגרור תגובה שחורגת בהרבה מתנועה לאורך עקומת הביקוש, ומתבטאת בשינוי כללי המשחק באופן יסודי יותר. הדיווחים אודות עליה מתונה יחסית של מחירי המזון בעשור שמאז המחאה (בניכוי פרות וירקות וארוחות מחוץ לבית) עקביים עם ההשערה כי אפקט המחאה אולי התחיל מקוטג', אבל לא בהכרח התמצה בו.

אז איפה היינו ולאן אנו הולכים? נטיית הלב של רבים היא להמעיט בערכה של המחאה החברתית. בהקשר הצרכני, קל אולי לחשוב שמחאת הקוטג' היתה ארוע בודד ונטול משמעות אסטרטגית. אך המחקר של הנדל לאך ושפיגל מראה כי השפעתו היתה עמוקה והתבטאה גם בהחלטות בסופר ולא רק בפוסטים ברשת. ומה קורה מחוץ למדף הקוטג'? שם אנחנו כבר לא עומדים על קרקע מחקרית מוצקה. אך בחינה של הדיווחים השוטפים בתקשורת מעלה יסוד סביר לשער שהמחאה תרמה לריסון המחירים גם בקטגוריות מזון נוספות.

בראיה רחבה יותר, המחאה כנראה הצטרפה לכוחות נוספים המעצבים מחדש כל העת את העדפות הצרכנים. הרשת מספקת לצרכנים כלים שלא עמדו לרשותם קודם לכן: מהיכולת להשוות מחירים בקלות, דרך הזמינות של רכישה מחו"ל של מוצרי אופנה, ספרים וריהוט, ועד ליכולת למחות על מה שנתפס בעיניהם כהתנהלות לא הוגנת. צרכן מתוחכם יותר מאתגר את צד ההיצע ועוזר לו להשתפר ולהתמקצע עוד יותר. אם קשה יותר להגדיל רווחיות על ידי עליית מחירים "עירומה", הרי שצריך להפיק אותה דרך ערוצים אחרים: למשל: להגדיל את היצע המוצרים, לשפר את איכותם, ולהביא לשוק הצעת ערך טובה יותר.

השורה התחתונה מרמזת לפיכך על מגמות חיוביות בתחום הצרכני. מחקר נוסף, שיקיף קשת רחבה יותר של קטגוריות מוצר בשוק המזון ומחוצה לו, ויכסה פרק זמן ניכר לפני ואחרי המחאה, דרוש כדי לבסס את ההשערות הללו. אך דומני כי לפחות בהקשר של ההתנהגות הצרכנית, אל לנו למהר ולבטל את המחאה החברתית כחסרת הישגים. עד כמה הישגים אלו יתורגמו לשינויים מתמשכים וארוכי טווח? נמשיך לעקוב.

בחלק השני והאחרון של רשימה זו שיופיע כאן, בעזרת השם, בשבוע הבא, נפנה את הזרקור בחזרה מהצרכן אל הרגולטור. משק תחרותי יותר דורש צרכנים מודעים יותר, אבל גם כללי הגבלים עסקיים שימנעו יצירת מונופולים באמצעים פסולים, או את קיומם של קרטלים מולם הצרכן המודע ביותר עלול לעמוד חסר אונים. ננסה לשרטט הצעות מדיניות בתחום ההגבלים הניזונות ממה שלמדנו בעשור האחרון ובכלל.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-8.7.2021. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2021

טילים ונוצות, גלים וספינות: מה מסביר את קשיחות המחירים כלפי מטה?

הרשת גועשת לאחרונה על רקע גל ידיעות על התייקרות צפויה במחיריהם של מוצרים ושירותים רבים, המנומקת על ידי הספקים בגידול ניכר בעלויותיהם. ההתאוששות העולמית ממשבר הקורונה מלווה בגידול בעלויות השילוח הימי, ובביקוש ער לסחורות ותשומות יצור אחרות. את המחיר, מבטיחות הכותרות, נשלם כולנו בקרוב.

ברקע הדברים מתעוררת שאלה צינית: אם היינו חווים כעת ירידה ניכרת במחירי השילוח הימי, האם היו הספקים יוצאים בהודעות לעיתונות בדבר ירידה בלתי נמנעת במחיר לצרכן?

כנראה שלא. וכדי להבין מדוע, נתחיל משאלה רחבה יותר: על פי התאוריה הכלכלית, כיצד אמורות חברות להגיב לשינויים בעלויות? לכאורה, זו שאלה פשוטה. בפועל, הספרות מציעה לנו רצף מתמשך של התכתבות בין מודלים תאורטיים שונים, לבין עובדות אמפיריות המאתגרות אותם.

מודלים בסיסיים חוזים בדרך כלל כי שינויים בעלויות יגולגלו אל הצרכן הסופי, לפחות במידת מה. במודל התחרותי הקלאסי, מחיר השוק שווה לעלות השולית, כך שכל גידול או קיטון בעלות השולית "מגולגל" אל הצרכנים באופן מלא. במודל המונופוליסטי, המונופול מעלה את המחיר מעל לעלות השולית, עד לנקודה בה שולי הרווח שלו נמצאים ביחס הפוך לגמישות הביקוש שהוא רואה מולו (אינטואיציה: ביקוש קשיח יותר מביא למחירים ושולי רווח גבוהים יותר). עבור גמישות ביקוש נתונה, המונופול יעלה את המחיר כאשר העלות השולית גדלה, ויוריד את המחיר כאשר היא קטנה, כלומר: גם הוא יגלגל את השינויים בעלויות אל הצרכנים, גם אם לא באופן מלא.

מודלים פשוטים אלו אינם מתייחסים לשאלה: באיזה קצב יגיבו המחירים לשינויים בעלויות? הספרות האמפירית מראה לנו כי במקרים רבים, מדובר בתגובה איטית מאוד, ותופעה זו מכונה קשיחות מחירים. כדי להסביר את הקשיחות הזו, מציעה לנו הספרות להעשיר מעט את המודלים שתארנו למעלה. למשל, ניתן להניח כי הפירמה נושאת בעלות כלשהי הכרוכה בשינוי מחיר (menu costs), ומסיבה זו אינה משנה את מחיריה באופן רציף, אלא רק כאשר חלים שינויים משמעותיים מספיק בתנאי השוק המצדיקים זאת.

אבל הספרות האמפירית מוסיפה ומאתגרת את המודלים התאורטיים. היא מראה כי במקרים רבים, המחירים אינם סתם קשיחים – אלא קשיחים בעיקר כלפי מטה. תופעה זו מכונה תמחור "טילים ונוצות": ספקים מעלים מחירים בחדות כאשר תשומות היצור מתייקרות, אך מתמהמהים להוריד אותם כאשר התשומות מוזלות! לתופעה זו רמזנו בפתיחת הדברים, והיא עיקר ענייננו ברשימה זו.

תמחור ה"טילים והנוצות" מתאים בול לנראטיב הנפוץ בתקשורת ובמדיה החברתית, על פיו מונופולים וקרטלים מנצלים את כוחם ומתנהלים מול הצרכנים באופן "בלתי הוגן". אך מכאן ועד להבנה של התופעה הזו, רחוקה הדרך.

בניגוד לקשיחות מחירים "סתם", כדי להסביר את קשיחות המחירים כלפי מטה התאוריה הכלכלית צריכה לעבוד קשה יותר. במודל קרטליסטי פשוט, הפירמות מחקות את ההתנהגות המונופוליסטית שתארנו למעלה, ומכאן שגם ירידות וגם עליות במחירי התשומות תגולגלנה אל הצרכנים, ולו באופן חלקי. לכן לא ניתן לקבל את עצם קיומם של מונופולים וקרטלים כהסבר מספק לתופעת הטילים והנוצות. בנוסף, גם אם קיימות עלויות הכרוכות בשינויי מחיר, קרי menu costs, אין סיבה מיידית לחשוב שהן תעכבנה את עדכון המחירים כלפי מטה יותר מאשר כלפי מעלה.

הקושי להסביר את התופעה הזו יכול להביא אותנו לפקפק בעצם קיומה – אולי זו בכלל אגדה אורבנית, או רצף של אנקדוטות? התשובה שלילית: עומדות לרשותנו עבודות אמפיריות רבות המתעדות את הטילים והנוצות, שחור על גבי ז'ורנל. לרוב, העבודות הללו מתמקדות בענפים בהם קל יחסית למדוד שינויים בעלויות של הספק: תחנות דלק, פקדונות בנקאיים, פירות וירקות וכו'. האם יש גם עדות אמפירית גורפת יותר?

על שאלה זו ענה סאם פלצמן בעבודה שפרסם ב-Journal of Political Economy. באמצעות נתונים מהלשכה לסטטיסטיקה בארה"ב, הוא ניתח דפוסי תמחור של מאות מוצרים ובחן עבור כל אחד מהם כיצד מגיב מחיר התפוקה לעליות ולירידות במחירי התשומות. התוצאות שלו דרמטיות: דפוס הטילים והנוצות מתגלה ביותר משני שליש מהמוצרים במדגם.

כמו כל עבודה אמפירית, גם לעבודתו של פלצמן מגבלות חשובות. הרצון לבחון מאות מוצרים במסגרת מחקר יחיד בא על חשבון איכות הנתונים. במחקרים המתמקדים בענף מסויים, הנתונים לרוב נאספים ומנותחים ברמת השוק המקומי. פלצמן, לעומת זאת, מסתכל על המחיר ברמה הלאומית הממצעת (באופן רועש?) את השונות החשובה על פני שווקים מקומיים. כך או כך, ריבוי העדויות האמפיריות מסוג זה הפך את ה"טילים והנוצות" לתופעה מתועדת היטב בספרות הכלכלית.

זה עדיין משאיר אותנו עם משימה חשובה: כיצד ניתן להסביר את דפוס הטילים והנוצות? ללא הסבר סדור לתופעה זו, לא תהיה הבנתנו שלמה. כאן מגיע שוב תורה של התאוריה הכלכלית, שאינה משתקפת במודל אחד ויחיד, אלא ברצף של מודלים המגיבים לעדויות אמפיריות ומתעדכנים בהתאם.

הסבר ראשון: התנהגות קרטליסטית. לכאורה, כבר דיברנו על מודל של קרטל ולא השתכנענו שהוא יעזור לנו, אבל זה היה מודל מאוד פשוט ובסיסי. מודלים עשירים יותר יכולים לעזור לנו להתקדם.

בספרות הכלכלית, המושג קרטל אינו מתייחס בהכרח להקשר פלילי, בו יצרנים מתאמים ביניהם את המחיר באופן מפורש. לרוב, הוא מתייחס לסיטואציה בה הם מגיעים לשיווי משקל "נוח", נטול תחרות אגרסיבית, גם ללא תקשורת ותאום. יתר על כן, הקרטל לא חייב להיות "מושלם", קרי, הוא אינו בהכרח משכפל את התוצאה המונופוליסטית המלאה.

קרטל שכזה נתקל באתגרים מורכבים. ראשית, קיימים שיוויי משקל רבים, ולא בהכרח פשוט להתכנס דווקא לשיווי המשקל ה"נוח". שנית, על מנת לשמר את הקרטל, יש לנטר ולפרש נכונה את התנהגות המתחרים. נניח שהמכירות שלי ירדו – האם זה נובע מכך שהמתחרים שלי החליטו "לשבור את הקרטל", או מתנודות זמניות בביקוש שעלינו "להכיל" כדי להמנע מלשבור את הקרטל בעצמנו? פרשנות לא נכונה עלולה להביא למיס-קלקולציה ולמלחמת מחירים שתשמח את הצרכנים, אך אינה רצויה לפירמות.

בורנשטיין, קמרון וגילברט מתעדים תמחור טילים ונוצות בשוק הדלק האמריקני, ודנים במנגנון קרטליסטי שכזה כאחד ההסברים האפשריים עבורו. את קשיחות המחירים כלפי מטה הם מסבירים באופן הבא: כאשר מחיר התשומה יורד, חברי הקרטל צריכים להחליט כיצד להגיב, מבלי לתקשר באופן ישיר. במצב זה, הם יכולים להשתמש במחיר הנוכחי, טרם הוזלה, כנקודת יחוס טבעית.

מבלי לדבר אלו עם אלו, כל אחד מהם יכול לנסות להצמד למחיר הנוכחי, מתוך תקווה שגם המתחרים יעשו אותו דבר. אם זה מצליח, קיבלנו קשיחות מחירים כלפי מטה. ומה קורה כשמחיר התשומה עולה? במצב זה אין סיבה לקשיחות כלפי מעלה, והמחיר יעלה כדי למנוע פעילות הפסדית. כך קיבלנו תמחור טילים ונוצות כתולדה של מודל קרטליסטי.

בורנשטיין ושות' עצמם מתייחסים להסבר זה בזהירות, שכן הוא משאיר כמה שאלות פתוחות. למשל, הוא לא מסביר כיצד הפירמות יודעות לאיזו העלאת מחיר להתכנס כאשר מחיר התשומה עולה. מעבר לכך, כדי לבסס את הסיפור הקרטליסטי כהסבר מוביל, היינו רוצים לראות יותר מחקרים שמתעדים בצורה משכנעת וספציפית את הקשר הסיבתי בין קיומו של קרטל לבין קיומו של אפקט הטילים והנוצות. יתכן שאנחנו קצת חזירים: קשה לתעד קרטל, וקשה למדוד את אפקט הטילים והנוצות ללא מידע מפורט על עלויות הפירמה, שאינו תמיד זמין. אבל עדיין היינו רוצים לראות יותר מחקרים כאלו.

נקודה מעניינת נוספת היא שפלצמן, שכזכור תעד תמחור "טילים ונוצות" במספר רב של מוצרים, לא מצא עדות חזקה יותר לקיומו בענפים ריכוזיים דווקא. בחלק מן המקרים, הספרות מתעדת תמחור כזה גם בענפים מאוד מבוזרים, בהם הסבירות לקיומו של קרטל מוצלח נמוכה. לכן, גם אם התנהגות קרטליסטית היא הסבר חשוב לתופעת הטילים והנוצות, היא כנראה לא מספרת את הסיפור כולו. מה שמוביל אותנו ל…

הסבר שני: פערי אינפורמציה בקרב הצרכנים. ספרות נוספת שהתפתחה מתוך הרצון להבין את תופעת "טילים ונוצות" אינה מתמקדת בקרטל, אלא בהפרה אחרת של הנחות המודל התחרותי: אינפורמציה צרכנית מלאה.

במודלים עם אינפורמציה חלקית, בהם עסקנו כבר כאן בעבר, הצרכנים אינם מודעים לכל המחירים שנגבים בשוק. עבור חלק מן הצרכנים, השוואת מחירים כרוכה בטרחה ועלות ניכרת. במודלים כאלו, ככל שיותר צרכנים עוסקים בהשוואת מחירים, הלחץ התחרותי על המחיר גובר.

כיצד מנגנון כזה קשור לקשיחות מחירים, ובפרט, לקשיחותם כלפי מטה? קברל ופישמן מספקים הסבר אפשרי אחד. במודל שלהם, הצרכנים אינם יודעים בדיוק מהן העלויות של הפירמות, וכיצד הן משתנות. כאשר הם רואים שהפירמה לא משנה את המחיר, הם מסיקים שלא חל שינוי משמעותי בתנאי השוק – "עסקים כרגיל". במידה והמחיר השתנה, הם מסיקים שחל שינוי בעלויות, ושאולי כדאי לבדוק מהו המחיר אצל ספקים אלטרנטיביים. לכן לפירמות יש תמריץ מובנה לא "לטלטל את הספינה" ולא לעדכן את המחיר שהן גובות בתגובה לשינויים בעלויות, אלא אם כן מדובר בשינויים גדולים. איך היה אומר סלומוניקו השלישי? הגלים טלטלו את הספינה, והלקוח בוגדני.

מנגנון זה מסביר מדוע פירמות רוצות לשמור על קשיחות מחירים באופן כללי, ולאו דווקא כלפי מטה. לשם כך הכותבים מוסיפים אלמנט נוסף למודל: נניח שהכיוון של השינויים בעלויות, כמו גם התזמון שלהם, מתואמים בין הפירמות וכי הדבר ידוע לצרכנים. כעת, עליה צנועה במחירי התשומות יכולה לעודד את הפירמה לעדכן את המחיר מעט כלפי מעלה: הצרכנים יסיקו שגם הספקים האחרים ספגו גידול בעלויות, וסביר שגם הם העלו את המחיר – ולכן לא יהיה להם תמריץ חזק לבדוק מחירים אצל ספקים אחרים. לעומת זאת, כאשר מחיר התשומות יורד במעט, הפירמה תחשוש להוריד מחיר. אם תעשה זאת, לקוחותיה יסיקו כי קיימת ירידה בעלויות בענף כולו – והתמריץ שלהם להשוות מחירים ולחפש דילים טובים יגבר.

המאמר הזה הוא חלק מקבוצת עבודות שמשתמשת בפערי אינפורמציה כדי להסביר את דפוס הטילים והנוצות, ועוזרת לנו להסביר את הדפוס הזה גם בענפים מבוזרים בהם קיומו של קרטל סביר פחות. סקירה יפה של הספרות הזו ניתן למצוא בעבודה טריה מהניילונים של סוון היים. כפי שהוא מסביר, מדובר בסידרה של מאמרים תאורטיים שמתבססים על הנחות שונות, ומתארים מכניזמים שונים – לפעמים סותרים. לכן הם מעודדים אותנו לשוב בחזרה מהתאוריה לשדה האמפירי על מנת לבחון את ההסברים השונים בראי הנתונים.

היים עצמו תורם תרומה נאה לעניין זה: הוא בוחן באופן אמפירי את שוק החשמל הביתי בגרמניה. לאזניים ישראליות זה נשמע מוזר, אך בגרמניה יכול הצרכן הביתי לבחור לרכוש חשמל ביתי מספקים רבים המתחרים על ליבו. לשם כך עליו לבצע השוואת מחירים, שניתנת לביצוע באמצעות אתרים יעודיים – אך גוזלת זמן ומאמץ קוגניטיבי, בין היתר כי מבנה התמחור מסובך ואינו מקל על ההשוואה בין ההצעות של הספקים השונים.

הספקים נושאים בעלויות המשתנות על פני זמן, כמו למשל המחיר שעליהם לשלם לרשת ההולכה. היים מתחיל בלתעד דפוס של "טילים ונוצות": כאשר עלויות הספקים עולות בשיעור של 1 יורו (לקוט"ש), המחיר לצרכן עולה בכ-85 יורו-סנט בממוצע. כאשר עלויות הספקים יורדות בשיעור של 1 יורו, המחיר לצרכן יורד בכ-44 יורו-סנט בלבד. כלומר, המחירים מגיבים "כלפי מעלה" בשיעור כמעט כפול מזה שבו הם מגיבים כלפי מטה. כאמור, יש לנו כבר ספרות לא קטנה שמתעדת דפוסים כאלה, ולכן אין זו תרומתה העיקרית של העבודה.

הממצא המעניין יותר קשור לקשר בין שינויים במחיר לצרכן, לבין אינטנסיביות השימוש באתרי השוואת המחירים. לרשותו של היים נתונים על מספר הביקורים באתרים כאלו על פני זמן, והוא מתעד דפוס בעל חשיבות קריטית: כאשר חשבון החשמל עולה ב-10 יורו, אינטנסיביות החיפוש עולה ב-0.6 נקודות אחוז. זה הגיוני: המחיר עלה, וכך גם התמריץ להשוות מחירים. אך כאשר חשבון החשמל יורד ב-10 יורו, אינטנסיביות החיפוש יורדת בשיעור גבוה בהרבה: כעשר נקודות אחוז.

במילים אחרות: התוצאה האמפירית עבור שוק החשמל בגרמניה היא שכאשר המחיר מתייקר, הצרכנים מבצעים מעט יותר השוואות מחירים – אך כאשר המחיר יורד, הם מבצעים הרבה פחות השוואות מחירים. דפוס כזה אינו מוסבר על ידי מודל "טלטול הספינה" שראינו קודם, שכן המודל ההוא חזה שגם שינויים במחיר כלפי מטה ילוו בהשוואת מחירים אינטנסיבית יותר.

הסבר אפשרי לדפוס האמפירי שמציג היים מגיע אולי ממודלים של כלכלה התנהגותית בהם הצרכן מתייחס למחיר הנוכחי כנקודת יחוס, ומוטרד בעיקר מהאפשרות שהמחירים יתייקרו מעבר לנקודה זו. אם המחירים מוזלים ביחס אליה, הוא "מרוצה" ואינו רואה סיבה להשוות מחירים.

במצב זה, ניתן להבין את תמחור הטילים והנוצות כך: כאשר העלויות גדלות, והיצרנים מתחילים להעלות את המחיר, הצרכנים מתחילים להשוות מחירים באופן מעט נמרץ יותר, ואין די בכך כדי לרסן את עליית המחירים. לעומת זאת, כאשר העלויות יורדות והמחירים מתחילים לרדת, הצרכנים מבצעים הרבה פחות השוואות מחירים והלחץ התחרותי להמשיך ולהוריד את המחיר באופן ניכר פוחת. היים ממשיך ומתקף את המסקנה הזו כאשר הוא מראה שעצמת העדכון של המחירים כלפי מעלה ומטה אכן משתנה עם אינטנסיביות החיפוש של הצרכנים באופן התואם את התאור לעיל.

לסיכום: תמחור "טילים ונוצות" הינו תופעה אמפירית נרחבת ומתועדת היטב. הספרות מציעה לנו שני הסברים אפשריים עבורה, אחד הנוגע להתנהגות קרטליסטית, ושני הנובע מפערי אינפורמציה. בשני המקרים, דומה כי לא באנו על סיפוקנו מבחינה מחקרית, ויחסי הגומלין בין התאוריה והאמפיריקה ימשיכו להתגלגל קדימה. גם אם נקבל את עבודתו של היים ללא עוררין, היא מתייחסת לשוק אחד במדינה אחת. במבט אופטימי, ככל שיהיו לנו יותר נתונים לא רק על מחירים וכמויות אלא גם על פעילות החיפוש השוואת המחירים של צרכנים ברשת, נראה יותר מחקרים כמו זה של היים, ונוכל לשלול הסברים תאורטיים מסויימים, ולקבל חיזוק לאחרים.

ומה יהא עלינו, צרכני ישראל, לנוכח גל ההתייקרויות הקרוב? איזו כיפת ברזל ניתן לפתח כנגד ה"טילים" וה"נוצות"? הספרות שלעיל מציעה לנו לחפש תשובות בתחום ההגבלים העסקיים במקרים בהם התנהגות קרטליסטית היא זו שנותנת את הטון, ובתחום המודעות הצרכנית במקרים בהם הדפוס נובע מפערי אינפורמציה. במלאת עשור למחאה החברתית, נושאים אלו רלבנטיים מתמיד.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-2.6.2021. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2021

ריכוזיות בשבע שגיאות

המילה "ריכוזיות" טעונה בהקשרים כלכליים, חברתיים ופוליטיים. מהניתוח השטחי (מאוד!) בגרף שלפנינו ניתן ללמוד כי עסקנו בנושא באינטנסיביות סביב המחאה החברתית ב-2011. כמו כן ניתן ללמוד כי העניין בנושא דעך במידה מסויימת מאז, אף שמגיפת הקורונה שיחקה לידיהן של חברות גדולות ויצרה לא מעט שאלות מעניינות בהקשר זה.

שכיחות המילה "ריכוזיות" כמונח חיפוש. מקור: Google Trends

בארה"ב העניינים סוערים יותר. נושא הריכוזיות תפס מקום מרכזי בקמפיין הבחירות של 2020 (לפחות עד שוירוס מסויים האפיל עליה), ומהווה גם כעת את אחד הנושאים המרכזיים על שולחנו של ממשל ביידן. חומר בעירה מרכזי המזין את הדיון הוא סדרת עבודות אקדמיות שהצביעה על עליה בריכוזיות הענפית, וכן בשיעורי הרווחיות בסקטורים נרחבים של הכלכלה האמריקנית. התזה המשתמעת מאותן עבודות: הרגולטור נרדם בשמירה, ואפשר למונופולים לאחוז בכלכלה בלפיתת ברזל.

עבודות אחרות מציעות ניתוח מורכב יותר, ומזכירות לנו את ההבדל בין קורלציה לסיבתיות. העובדה שהריכוזיות והרווחיות נעות ועולות יחד ניתנת לפרשנויות שונות. בענפים מסויימים, שתי המגמות מונעות בכלל על ידי גורם שלישי: שיפורים טכנולוגיים המביאים למיצוי יתרונות לגודל. בענפים אחרים, שיפור בטכנולוגיית החיפוש העומדת לרשותם של הצרכנים גורמת לכך שמוצרים איכותיים יותר זוכים לנתח שוק גבוה יותר, ולרווחיות רבה יותר. ובקבוצה אחרת של ענפים, יתכן בהחלט שהרגולטור אכן אפשר לחברות לבצר את כוחן המונופוליסטי באמצעים לא ראויים. חלק מהתרחישים הללו מתבטאים בפגיעה ברווחה, ואחרים – דווקא לשיפור בה.

קושי נוסף עם הספרות המצביעה על הגידול בריכוזיות נוגע לשאלה אחרת: מהי הדרך הנכונה למדוד ריכוזיות ענפית? על פניו, זו שאלה לעכברי מתודולוגיה אפרוריים שזוללים נתונים על דגני בוקר לארוחת הצהריים ומקנחים בסלט של עובדות לגבי ענף המלט. בפועל, מדובר באחת הנקודות המרכזיות שמניעות את הדיון כולו.

כיצד מודדים ריכוזיות ענפית? להבדיל מריכוזיות משקית, קרי, נוכחותן של קבוצות עסקיות מסויימות בענפים רבים, ריכוזיות ענפית נשמעת כמו משהו פשוט למדידה. המדד המקובל, הרפינדהל-הירשמן (HHI), אכן פשוט: הוא מעלה בריבוע את נתחי השוק של הפירמות בענף (באחוזים), ואז סוכם אותם.

בענף מונופוליסטי, נתח השוק הוא 100, והמדד מקבל את הערך 10,000. בתרחיש לא מציאותי של תחרות משוכללת, נתחי השוק זניחים, ונתחי השוק בריבוע זניחים אף יותר, כך שהמדד מקבל את הערך 0. בענף דואופוליסטי עם נתחי שוק זהים, המדד מקבל את הערך 50*50+50*50 קרי 5,000. בקיצור: המדד נע בין אפס ל-10,000 וככל שערכו גבוה יותר, כך ריכוזיות הענף גבוהה יותר. מדדים מקובלים נוספים אף הם פשוטים למדי: מדד CR2, למשל, מדווח את נתח השוק המצרפי של שתי הפירמות הגדולות בענף, ובאופן דומה מוגדרים CR4 , CR3 וכן הלאה.

זה לא נשמע מסובך מדי, אבל יש קאץ' רציני: כדי לבצע חישובים כאלו, יש להגדיר את הענף עצמו ואת גבולותיו. באיזה ענף, למשל, מתחרה שירות הטלפון הקוי של חברת בזק? אם נגדיר את הענף כ"שירותי טלפון קוי", הוא יכלול את בזק, הוט ועוד כמה שחקנים קטנים יותר, ויהיה ריכוזי למדי. אך אם נגדיר את השירות כמתחרה בענף "דקות השיחה", הרי ששם נמצאות גם המפעילות הסלולריות, סקייפ, זום ושאר ירקות. שוק כזה יהיה ריכוזי הרבה פחות.

כאשר אנו עוסקים בענף ספציפי, קיימות לרשותנו מתודולוגיות סדורות לצורך הגדרת השוק. את הפרטים נשאיר ליום אחר, אך באופן אינטואיטיבי, ניתן לגשת לנושא באופן איכותני: לבחון את האופן בו צרכנים משתמשים במוצרים השונים, ולהתרשם ממידת התחליפיות ביניהם. מוצרים שהינם תחליפים קרובים יקובצו ביחד כשוק אחד. בנוסף, עומדות לרשותנו מתודות אקונומטריות המבוססות על אמידה אמפירית של מידת התחליפיות האמורה.

אבל הספרות המתריעה על עליית הריכוזיות אינה מנסה לחשב אותה בענף יחיד – אלא במאות ענפים המרכיבים את המשק כולו. ניתוח כזה מבוצע מגובה של שלושים אלף רגל, ואינו מאפשר להכנס לפרטים ולסווג שווקים וענפים כראוי. בצר להם, משתמשים החוקרים בסיווג הענפי שיוצרות הלשכות לסטטיסטיקה. אך אלו מקבצות מוצרים יחד על פי הדמיון בתהליכי היצור שלהם, ולא על פי מידת הקרבה והתחליפיות ביניהם בשוק המוצרים.

כפי שמסביר יפה מאמר עדכני בנושא, יתכן שנוזל למדיח כלים וג'ל למכונת כביסה מיוצרים באותו מפעל, אך הם אינם מתחרים באותו שוק ואינם תחליפיים זה לזה. מוצרים אלו יסווגו לענף אחד על פי הלשכה לסטטיסטיקה, אך אינם שייכים לאותו ענף מנקודת מבט תחרותית.

המגבלה המתודולוגית הזו מטילה צל על הניתוח כולו: אם הענפים אינם מוגדרים היטב, עד כמה ניתן בכלל לסמוך על החישובים המראים שהריכוזיות בהם גדלה? בסוף השבוע שעבר נערך הכנס השנתי של האגודה הבין לאומית לארגון תעשייתי, ובמסגרתו מושב בו הוצגו שתי עבודות המציעות לתקוף את הנושא מזויות מתודולוגיות שונות.

עבודה אחת משתמשת בהחלטות בנושא מיזוגים של נציבות התחרות האירופית, על פני כשני עשורים, כבסיס להגדרת ענפים. על פניו, זו גישה מנצחת: נציבות התחרות האירופית מסווגת מוצרים לענפים מנקודת מבט תחרותית והגבלית, ולפיכך לא אמורה להתבלבל בין הדחת כלים לכביסה. אך הנציבות בוחנת ענפים בעיון רק כאשר מתרחש בהם מיזוג שמראש "חשוד" כמעלה חשש תחרותי, וכך נוצרת הטיה לטובת ענפים "בעייתיים". שנית, כל ענף מופיע בנתונים רק כאשר הוא מעלה שאלה תחרותית, ולא מדי שנה, מה שמקשה על מדידת מגמות בריכוזיות על פני זמן.

עבודה אחרת, של בנקארד, יורוקוגלו ולי-זהנג, מגדירה שווקים בהתבסס על סקרים צרכניים שבצעה חברת מחקר שוק גדולה. חברה זו מסווגת מוצרים בהנתן הביקוש של לקוחותיה: חברות המתחרות בשווקים ומעוניינות במידע תחרותי רלבנטי. לפיכך, סביר שסיווג זה מתכתב טוב יותר עם אופי התחרות האמיתי כפי שנתפס על ידי החברות הפועלות בשטח – וחזקה עליהן שהן מבינות את השוק שלהן יותר טוב מכל אחד אחר.

גם זו עבודה בתהליך, ונמתין לגרסה שתעבור ביקורת עמיתים לפני שנשתולל יותר מדי. יחד עם זאת, החוקרים מגיעים לשלוש מסקנות מעניינות: ראשית, ברמת שוק המוצר, רמת הריכוזיות גבוהה בהרבה ממה שמשתמע מעבודות קודמות. שנית, בשני העשורים האחרונים רמת הריכוזיות הזו דווקא יורדת. ושלישית, כאשר מקבצים שווקי מוצר לרמה סקטוריאלית רחבה יותר, ניכרת שוב עליה בריכוזיות. מה הולך פה?

ובכן, הכותבים מסבירים את הדפוסים הללו על ידי מגמה בולטת בנתונים: חברות קיימות מתרחבות לתוך שווקי מוצר ה"קרובים" מבחינה טכנולוגית לאלו שבהם יש להן כבר פעילות קיימת. כך, מצד אחד, הריכוזיות בתוך שווקי המוצר יכולה לרדת, בשל כניסתם של שחקנים חדשים. אבל ברמה מצרפית יותר, מספר קטן יותר של חברות משיגות דריסת רגל משמעותית יותר בשווקים רבים. לכן הריכוזיות ברמת הסקטור הרחב יותר עולה, וזה כנראה מה שתופסת הספרות שמשתמשת בנתוני הלשכות לסטטיסטיקה.

אוקיי, אבל מה כל זה אומר מבחינת השאלה שבאמת מעניינת: מה קורה לכח השוק במשק האמריקני? ככלות הכל, זו השאלה בה מתחבט ממשל ביידן בימים אלו בנסיונו לעצב מחדש את כללי המשחק ההגבליים.

התשובה מעניינת: מנקודת מבט הגבלית קלאסית, תוצאות המחקר הזה מצביעות על ריכוזיות ניכרת בשווקי מוצר, אך אינן מספקות "אקדח מעשן" לקיומה של עליה בכח השוק בעשורים האחרונים. למעשה, כניסתן של חברות יעילות למספר רב יותר של שווקים יכולה דווקא לשפר את רווחת הצרכן.

יחד עם זאת, העובדה שמספר קטן של פירמות פוגשות זו את זו בשווקים רבים יכולה בפני עצמה להקהות את עצמת התחרות בפועל, שכן יש להן תמריץ נמוך יותר להתחרות באגרסיביות ולהכנס לקרבות עזים בחזיתות מרובות. וכמובן, חברות גדולות יותר מחזיקות בכח פוליטי רב יותר, ודומה כי זהו החשש הדומיננטי שמניע את הממשל החדש לחפש מדיניות הגבלים אקטיבית יותר.

לנוכח האפשרויות הרבות הללו, לא אסיים מבלי לחוות דעה אישית: דומני שלמרות כל הקשיים במדידה, הדפוס החוזר על פני המתודולוגיות השונות מתאר ריכוזיות משמעותית שחווה עליה על פני זמן, לפחות בהגדרות מסויימות. אך השאלה היא: מה ניתן ללמוד מכך לצרכי מדיניות? נוכחנו כבר בתחילת הרשימה כי מאחורי צמיחת הריכוזיות יכולים להסתתר תרחישים שונים ומנוגדים. בסקטורים מסויימים היא מעידה על בעיה תחרותית, באחרים על חדשנות וצמיחה. על רקע זה, אני מסכים עם הקריאות לחזק את משאבי האכיפה של רשויות התחרות, אך בד בבד, יש לוודא שאלו יופעלו בצורה נכונה.

לשם כך אין מנוס מנקודת מבט מבוססת-ניואנס. עבודות עדכניות רבות מראות שבתחום הבריאות בארה"ב חלה עליה ניכרת בריכוזיות שגרמה באופן מתועד לפגיעה בצרכנים בממד האיכות והמחיר. בסקטור מרכזי אחר, הסקטור הסיטונאי, חלה עליה בריכוזיות שכנראה נובעת משיפורים טכנולוגיים וגורמת לשיפור ברווחה. אמנם מתסכל לעתים לרדת לפרטים, ומפתה להסתכל על הדברים ממעוף הציפור. אך כדי לגבש מדיניות מועילה, בעיקר בנוגע לאישור מיזוגים והרתעת קרטלים, אין מנוס מניתוח ממוקד ומפורט.

מה שאולי קצת חסר לנו הוא ניסיון נועז ואינטנסיבי יותר להכליל מרמת הענף הבודד לרמת הסקטור על מנת לנסות להצביע על דפוסים רחבים במספר רב יותר של מקרים. אך כאמור הספרות מתפתחת ומאפשרת לנו לעשות זאת בצורה מבוססת יותר משנה לשנה.

רוצים להמשיך בשיחה? ניתן להגיב למטה, לעקוב אחרי "על שווקים ותחרות" בטוויטר, להירשם בדף הבית לקבלת רשומות חדשות לתבת המייל, או ליצור קשר.

פורסם ב-7.5.2021. כל הזכויות שמורות לאלון איזנברג Ⓒ2019-2021